Seminar IKC-vorming: hoe doet u dat juridisch?

Doelgroep: bestuurders en toezichthouders in kinderopvang en primair onderwijs in Noord-Nederland

Er bestaat in brede kring consensus over nut en wenselijkheid van één voorziening voor opvang, ontwikkeling en educatie, ook wel genaamd integraal kindcentrum of kortweg: IKC. Veel instellingen zijn hier intussen concreet mee aan de slag gegaan, maar lopen aan tegen juridische vragen. Zoals bekend gaat de bestaande wet- en regelgeving niet specifiek in op IKC-vorming. Aanpassing is bepleit, maar valt op korte termijn nog niet te verwachten.

Trip Advocaten en Notarissen organiseert in samenwerking met de PO-Raad een kostenloos seminar over de vraag hoe u anno 2018 als instelling toch tot IKC-vorming kunt komen. De focus ligt op de belangrijkste juridische aandachtspunten en oplossingsrichtingen, die op praktische wijze worden besproken en waarbij ruim gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Na deze middag hopen wij onduidelijkheden te hebben weggenomen en u verder op weg te hebben geholpen naar een gedegen IKC-vorming.

Programma

15.00 uur Inloop
15.30 uur Inleiding door Janny Reitsma (ambassadeur PACT)
15.45 uur IKC-vorming in bestuurlijk-juridische zin, door Kanter Breuker (notaris Trip)
16.15 uur Pauze
16.30 uur IKC-vorming en privacyregels, door Alexandra van Beelen (advocaat Trip)
17.00 uur IKC-vorming en arbeidsrecht, door Jochem Frons (advocaat Trip)
17.30 uur Borrel en gelegenheid tot netwerken
18.30 uur Einde

Aanmelden kan per e-mail naar r.vandervelde@triplaw.nl

Toelichting op het programma

INLEIDING | Janny Reitsma

De ontschotting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp is een niet te stoppen ontwikkeling. Op veel plaatsen, ook in Noord-Nederland, wordt ervaring opgedaan met samenwerking in (integrale) kindcentra. Veel actuele ontwikkelingen zijn van invloed op de vorming van kindcentra. Janny Reitsma start de middag met een inleiding over het integraal kindcentrum. Wat is de stand van zaken en wat hebben we geleerd, bijvoorbeeld in de proeftuinen van PACT? Janny Reitsma is zelfstandig adviseur in onderwijs en kindcentra en partner van het SINNcollectief. Zij begeleidt op allerlei plekken in Noord-Nederland de ontwikkeling van kindcentra. Zij is ambassadeur van het project PACT en projectleider van het Kennisplatform Kindcentra Noord-Groningen

BESTUURLIJKE-JURIDISCHE ASPECTEN | Kanter Breuker

Bij de bestuurlijke samenvoeging van kinderopvang en primair onderwijs op locatie- en instellingsniveau, spelen specifieke juridische aandachtspunten. Een goede en vooral duidelijke regeling is nodig. Notaris mr. Kanter Breuker heeft veel ervaring met juridische vormgeving van organisatiestructuren, ook in kinderopvang en onderwijs. In dit onderdeel van het seminar legt hij u uit welke mogelijkheden er zijn en waar u rekening mee moet houden.

PRIVACYREGELS | Alexandra van Beelen

Mr. Alexandra van Beelen is als advocaat gespecialiseerd in ICT- en privcacyrecht. Op 25 mei 2018 wordt de AVG/GDPR (de nieuwe Europese privacyverordening) van kracht. De impact die deze wet heeft op de verwerking van persoonsgegevens door kinderopvang en primair onderwijs is behoorlijk. Hoe gaat u bijvoorbeeld straks om met gegevensuitwisselingen tussen opvang, onderwijs en andere partijen? Welke regels zijn specifiek voor kinderopvang en scholen van toepassing en hoe beperkt u de risico's?

ARBEIDSRECHT | Jochem Frons

Als arbeidsrechtspecialist binnen onderwijsinstellingen weet mr. Jochem Frons als geen ander waar een kinderopvanginstelling of basisschool tegenaan loopt als verschillende stichtingen binnen één groep gaan vallen. Hoe gaat u om met de verschillende rechtsposities van het personeel (CAO PO, CAO Kinderopvang, CAO Sociaal Werk)? Hoe gaat u om met de overgang van het personeel? Weet u wat er omtrent medezeggenschap moet worden geregeld? In dit onderdeel worden deze en andere belangrijke zaken voor een IKC op hoofdlijnen uitgelegd en toegelicht.

2018

 • do
  17
  mei

  Seminar IKC-vorming: hoe doet u dat juridisch?

  15:00 - 18:30
  Groningen
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Locatie:

  Noordlease Stadion
  Boumaboulevard 41
  9723 ZS Groningen

Trefwoorden: