Start Landelijke Actieweek Thuiszitters

2019

 • ma
  03
  jun

  Start Landelijke Actieweek Thuiszitters

  00:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Leraren, Schoolleiders, Overig

Een belangrijk doel van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. Hoe? Door ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan te bieden met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Tijdens de Landelijk Actieweek Thuiszitters vinden er door het hele land activiteiten plaats rond het terugdringen van thuiszitten. Mooie initiatieven, goede voorbeelden en informatie worden volop gedeeld in de week van 3 tot en met 7 juni.

In deze week worden er in diverse regio’s activiteiten georganiseerd door bijvoorbeeld scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast vindt ook landelijk een aantal activiteiten plaats, georganiseerd door de partners van het landelijk thuiszittersoverleg; de ministeries van OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & Onderwijs, LECSO, de Lansbrekers en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad.

Programma


Start Landelijke Actieweek op 3 juni
De Actieweek start met een door jongeren georganiseerde thuiszitterstop. Wat kunnen de verschillende partijen nog méér doen voor een ononderbroken ontwikkellijn van jongeren? Daarover gaan jongeren met de deelnemers in gesprek, wat moet resulteren in actiepunten. Het jongerenperspectief staat in deze top centraal. De titel is dan ook ‘Jongeren in woord en beeld.’

Landelijk onderzoek naar thuiszitters
Ook worden tijdens de Actieweek Thuiszitters de voorlopige resultaten van het grootschalig landelijk onderzoek naar thuiszitten gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens de kennisdelingsbijeenkomst onderwijs – jeugd op 6 juni. Wat kunnen partijen in onderwijs en zorg van dit onderzoek leren? Welke extra stappen kunnen er worden gezet naar een toekomst waarin geen enkele leerling (langdurig) hoeft thuis te zitten?

De definitieve rapportage van het onderzoek wordt eind juni gepubliceerd. 

BEKIJK HIER HET OVERZICHT VAN ALLE ACTIVEITEN IN DE LANDELIJKE ACTIEWEEK THUISZITTERS OP DE WEBSITE VAN HET STEUNPUNT PASSEND ONDERWIJS 

Activiteit aanmelden?

Ook een activiteit aanmelden voor de actieweek? Stuur dan een mail naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters.