Startbijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

2021

 • do
  25
  mrt

  Startbijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

  15:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in het onderwijs. Omdat IBP ook ingewikkelde materie kan zijn, helpt het om samen te werken en onderling kennis te delen. Op de startbijeenkomst van het Netwerk Informatiebeveiliging en privacy staan DPIA’s (Data Protection Impact Assesments) en IBP bij les op afstand centraal. 

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Wat is een DPIA eigenlijk? Hoe voer je dat uit? En wat zijn we inmiddels te weten gekomen na de DPIA’s op Google, Microsoft en leerlingadministratiesystemen? Ymkje Koster (adviseur Privacy bij Kennisnet) geeft een inleiding op DPIA’s. 
De afgelopen tijd zijn er daarnaast in verschillende werkgroepen DPIA’s uitgevoerd op leerlingadministratiesystemen. Het betreft de leerlingadministratiesystemen Esis, Magister, ParnasSys, SchoolOAS en Somtoday. Vier daarvan zijn bijna gereed. Bram Lankreijer (projectleider DPIA’s bij Kennisnet) en een deelnemer van een van de werkgroepen vertellen wat zij hebben onderzocht en wat de DPIA uiteindelijk opgeleverd heeft. Kort hierna worden ook de eerste DPIA’s gepubliceerd. 

Een jaar les op afstand: welke IBP-acties zijn er (niet) blijven liggen? 

Les op afstand heeft voor veel verandering in het onderwijs gezorgd. Dit resulteerde in het gebruik van nieuwe applicaties en meer gebruik van (nieuwe) devices. Nieuwe afspraken en overeenkomsten waren nodig. Omdat er snel geacteerd moesten worden, was er niet altijd tijd om IBP-acties op te pakken. Roza van Cappellen (Adviseur IBP bij Kennisnet) en iemand uit het onderwijs die dagelijks met IBP werkt, nemen openstaande acties met u door en geven tips waarmee u weer verder kunt.

Aanmelden startbijeenkomst

De startbijeenkomst vindt online plaats op 25 maart, van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van Kennisnet. 

Over het Netwerk IBP
Het Netwerk IBP is voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP, van schoolbesturen tot functionarissen gegevensbescherming (FG’s). Deelnemers aan het netwerk kunnen zich aansluiten bij een online community, werkgroepen en netwerkbijeenkomsten. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën staat centraal. Het netwerk is van de deelnemers zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden expertise en ondersteuning. Wil je deelnemen aan het netwerk? Vanaf 25 maart is aanmelden mogelijk. Meer informatie volgt.