Terugkomdag voor besturen deelnemend aan het Collegiale Visitatietraject

2013

 • vr
  08
  nov

  Terugkomdag voor besturen deelnemend aan het Collegiale Visitatietraject

  09:30 - 15:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad, PO-Raad

De PO-Raad organiseert op 8 november een terugkomdag voor besturen die deelnemen aan het collegiale visitatietraject. Het programma is tweeledig. In het eerste deel zullen we terugkijken op het gevolgde visitatietraject. We willen met jullie reflecteren op welk effect het visitatietraject heeft gehad op jullie bestuurlijk handelen. Het tweede deel van de dag is bedoeld om te ondervinden hoe jullie netwerk is opgebouwd en hoe je van elkaar kan leren op verschillende voor jullie relevante thema’s.

9.30 uur               Inloop en ontvangst
10.00 uur             Opening door Simone Walvisch
10.10 uur             Terugblik op het visitatietraject
11.30 uur             Introductie netwerkleren door Maarten de Laat
12.00 uur             Lunch
13.00 uur             Aan de slag met ‘Netwerk in Beeld’
                             en leren van elkaar met behulp van ‘Open Space’
14.45 uur             Plenaire afsluiting
15.00 uur             Einde                                                                              

NB: We gaan werken met een programma op internet om het netwerk in beeld te brengen. Dit programma werkt het beste op een gewone laptop. Wij verzoeken jullie een laptop mee te brengen. Indien dit niet mogelijk is, dan kun je ook een Ipad meenemen (op een Tablet is het programma niet getest).

Introductie netwerkleren door Maarten de Laat

Maarten de Laat is hoogleraar bij de Open Universiteiten en geeft leiding aan het onderzoeksprogramma sociaal leren. Zijn onderzoek concentreert zich op professionele ontwikkeling en kenniscreatie middels (online) sociale netwerken en de impact die ICT en sociaal design heeft op de wijze waarop netwerken en communities functioneren, leren en waarde creëren

Locatie

Makeblijde, Houten