Themabijeenkomst governance passend onderwijs

2019

 • do
  21
  mrt

  Themabijeenkomst governance passend onderwijs

  09:30 - 12:30
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Locatie:

  exacte locatie volgt
  Utrecht

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en de VO-raad hebben de leden van de vereniging ingestemd met de versterking van governance op het niveau van het samenwerkingsverband (meer informatie). Een van de concrete maatregelen gaat over de introductie van ten minste één onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan. 

Om schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hierin te ondersteunen is vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs een handreiking opgesteld die ingaat op het instellen van een onafhankelijk voorzitter binnen de verschillende bestuursmodellen van het samenwerkingsverband.

Tijdens deze themabijeenkomst gaan we in op de actualiteiten rond governance passend onderwijs en over de vervolgstappen ten aanzien van de ALV uitspraak. Daarnaast praten we door over de onderwerpen ‘kwaliteit van de bestuurlijke samenwerking’ en het toezichtskader van de onderwijsinspectie.

Programma

09.30 – 10.00 uur          Inloop en welkom
10.00 – 10.30 uur          Passend onderwijs en governance: ALV besluit tot uitvoering  
                                    (door Dennis van Velzen, namens de PO-Raad en de VO-raad)
10.30 – 11.00 uur          Onafhankelijk voorzitter en de verschillende bestuurs-
                                    modellen (door Harry Nijkamp) 
11.00 – 11.15 uur          Pauze
11.15 – 12.15 uur          Versterking governance en bestuurlijke samenwerking  
                                    (door Harry Nijkamp)
12.15 – 12.30 uur          Afronding bijeenkomst en aansluitend lunch

Praktische informatie

Voor wie: schoolbestuurders en leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.