Themabijeenkomst privacy & passend onderwijs

2018

 • do
  01
  feb

  Themabijeenkomst privacy & passend onderwijs

  09:00 - 12:45
  Amersfoort
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  (exacte locatie volgt)
  Amersfoort

Samenwerkingsverbanden (swv-en) en scholen hebben veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging rond passend onderwijs. Waar moet je rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatieuitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg?

Om antwoord te geven op die vragen organiseren de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, NVO, NIP en Ouders & Onderwijs een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, scholen en orthopedagogen en psychologen. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Privacywetgeving en de taken van scholen en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs. Inclusief de toelichting op de digitale privacy tool.
 • Rechten en plichten van ouders (o.a. inzage/informeren en toestemming).
 • Rol en beroepscode deskundigen (orthopedagogen en psychologen).
 • Delen van gegevens met partners (o.a. gemeente, jeugdhulp en zorg).

Vraag vooraf indienen?

Naast het delen van informatie en praktische tips, is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen. Mocht u vooraf al een vraag willen inbrengen, dan kunt u deze vraag richten aan het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

Programma

09.00 – 09.30 uur: Inloop en welkom

09.30 – 10.15 uur: Privacywetgeving en kennismaking digitale privacy tool, Job Vos (Kennisnet)

10.15 – 10.30 uur: Pauze

10.30 – 11.00 uur: Dieper in op de digitale privacy tool, Mike Jolink (VO-raad)

11.00 – 12.15 uur: Workshopronde: keuze uit de volgende workshops:

 1.  Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders, Harry Nijkamp (jurist) en Ouders & Onderwijs
 2.  Deskundigen en onderzoek, Els Snijders en Diana Visser (NVO) en Wilma Lozowski (NIP)
 3.  Delen van gegevens met externe partners, Marij Bosdriesz (Nji)
 4.  Privacy en de samenwerking met samenwerkingsverbanden, Job Vos en Marjan Frijns (Kennisnet)

12.15 – 12.45 uur: Afsluiting bijeenkomst en gezamenlijke lunch

Praktische informatie

Voor wie: Vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, medewerkers scholen (schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders) en orthopedagogen en psychologen.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden: Via het aanmeldformulier op de site van het Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Digitale privacy tool

Graag wijzen wij u ook op de digitale  privacy tool die de VO-raad en PO-Raad in samenwerking met OCW, NJi, NVO, NIP, Ouders & Onderwijs en kennisnet hebben ontwikkeld. Deze tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen en handelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veelgestelde vragen daarover. Bekijk hier de tool.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Passend Onderwijs VO: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.