Themabijeenkomst Rich Media & de interactie tussen leren op de werkplek en de opleiding

2017

 • wo
  22
  mrt

  Themabijeenkomst Rich Media & de interactie tussen leren op de werkplek en de opleiding

  09:30 - 12:30
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Locatie:

  Seat 2 meet
  Moreelsepark 65
  Utrecht

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Steunpunt Opleidingsscholen en is interessant voor coördinatoren OIS, projectleiders, schoolopleiders en mentoren. Deelname is kosteloos.
 
De ambitie van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning van Hogeschool Saxion is bijdragen aan de kennisontwikkeling over interactie tussen de theoretische kennis en het professioneel handelen van leraren. Tijdens de bijeenkomst over dit thema op 22 maart bekijken we hoe de inzet van Rich Media de verbinding tussen theorie en praktijk kan verbeteren. Na een inleidende lezing volgen twee sessies over dit onderwerp.

U kunt een keuze maken uit de volgende 2 sessies:
Sessie 1:‘Videoclub voor professionaliseren van startende leerkrachten’
In de eerste sessie komt de ‘videoclub’ aan de orde. De videoclub is een methodiek voor de professionalisering van startende leraren die in het project ‘Versterking Samenwerking’ in Twente is gebruikt. Een groep startende leraren bekijkt en bespreekt videobeelden van hun eigen praktijk o.l.v. een gespreksleider. Dit doen zij op basis van een bepaalde “kijkkader”, aansluitend bij theorieën over “leren” uit het bestaande curriculum. Uit de evaluatie van de methode ‘videoclub’ kwam naar voren dat studenten vinden dat de videoclub leidt tot leeropbrengsten voor hun professioneel handelen als leraar. In deze sessie laten we voorbeelden zien van de videoclub en welke opbrengsten het oplevert voor de startende leraren.

Sessie 2: ‘Ouderbetrokkenheid -verbinden praktijk aan theorie’
In de themagroep ‘Ouderbetrokkendheid’ van het project ‘Versterking Samenwerking’ in Twente hebben basisschoolleraren en instituutsopleiders samen praktijkvoorbeelden ontwikkeld die begrippen uit de communicatiekunde verbinden aan concrete oudergesprekken. Tevens hebben zij een website ontwikkeld met richtlijnen voor het ontwikkelen van praktijkvoorbeelden. In deze tweede sessie laten we zien hoe gerichte praktijkvoorbeelden gemaakt kunnen worden bij theoretische begrippen.

Aanmelden kunt u via deze link