Themabijeenkomst SPO over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

2021

 • do
  28
  jan

  Themabijeenkomst SPO over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

  09:30 - 12:00
  Online
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig

  Locatie:

  Steunpunt Passend Onderwijs
  Online

Op 28 januari 2021 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen. Tijdens dit webinar van 09.30 tot 12.00 uur zal stilgestaan worden bij de recente ontwikkelingen op deze thema’s. Er zal voldoende ruimte worden geboden om vragen te stellen.

Sylvia Philippa en Preston Henshuijs, beiden werkzaam bij het ministerie van OCW, zullen je meenemen in de (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs en de onderwijszorgarrangementen. Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs zal inzoomen op de al bestaande maatwerkmogelijkheden en meer in het bijzonder de inzet van de Variawet/beleidsregel afwijking onderwijstijd.

Na het plenaire deel is er ruimte om deel te nemen aan een van de onderstaande gespreksgroepen.

1. Gespreksgroep afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs heeft een belangrijke functie gehad toen leerlingen niet meer naar school konden door COVID-19. Omdat het ministerie van OCW hiervan wil leren, hebben zij afgelopen zomer afstandsonderwijs als instrument verkend voor het voorkomen en oplossen van thuiszitten vanuit alle verschillende perspectieven, waaronder de leerkrachten, ouders en leerlingen. Op 10 november is in de derde onderwijszorgbrief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd dat de huidige uitgevallen leerlingen afstandsonderwijs krijgen als zij daar baat bij hebben. Het doel is dat zij uiteindelijk weer naar school gaan. In deze gespreksgroep gaan de deelnemers met elkaar het gesprek aan over hoe afstandsonderwijs voor deze groep leerlingen georganiseerd zou kunnen worden.

2. Gespreksgroep maatwerk

Maatwerk is een veelomvattend begrip en bevat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten op de capaciteiten en behoefte van de leerling of een groepje leerlingen. Wat werkt is tevens afhankelijk van de regionale context. In de gespreksgroep is ruimte voor het delen van vraagstukken en oplossingen. Ook kun je aangeven op welke vragen je altijd al antwoord op had willen hebben. Wij nemen deze vragen en behoeften ook mee bij het optimaliseren van het aanbod vanuit het Steunpunt.

3. Gespreksgroep onderwijszorgarrangementen

In 2019 heeft OCW een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor meer maatwerk en een beter aanbod van onderwijs en zorg. De verkenning leverde verschillende knelpunten op. Op 10 november zijn in de derde onderwijszorgbrief een aantal maatregelen aangekondigd, zoals het inrichten van proeftuinen, en het inrichten van een experiment waarbinnen het mogelijk wordt om een klein deel van het onderwijsbudget van samenwerkingsverbanden flexibeler in te zetten dan nu mogelijk is. In deze gespreksgroep praten de deelnemers met elkaar door naar aanleiding van de presentatie. Ook kun je aan het ministerie van OCW meegeven hoe de begeleiding van de proeftuinen eruit moet komen te zien. 

Je kunt kiezen of je alleen aan het plenaire deel wilt deelnemen of zowel aan het plenaire deel als aan de gespreksgroepen wilt deelnemen. Tijdens het inschrijven geef je aan waar je voorkeur naar uit gaat. Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Trefwoorden: