Versnellingskamer Research & Development agenda

Duurzame en hoogwaardige verbetering, innovatie en transformatie van ons onderwijs vergen een goed georganiseerde en bekostigde infrastructuur voor Research & Development, die nauw aansluit bij de vraagstukken en ambities van onze besturen en scholen. Het vergt ook dat wij als sector goed in staat zijn om onze onderzoeks- en ontwikkelingsprioriteiten te benoemen. De PO-Raad en de VO-raad willen hierin het voortouw nemen met het opstellen van een R&D-agenda voor het funderend onderwijs en zoeken deelnemers voor de versnellingskamer.

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het onderwijs dient de onderwijspraktijk betrokken te worden bij de totstandkoming van de R&D-agenda. De PO-Raad en VO-raad verkennen of een Research & Development Agenda - met daarin de meeste belangrijke en urgente kennis- en innovatievragen over wat er de komende jaren in ons onderwijs “te doen is” – ons kan helpen bij het richting geven aan onderzoeks- en innovatieprogramma’s voor het onderwijs.

U kunt een bijdrage leveren door deel te nemen aan de versnellingskamer op 21 november waarin we met bestuurders, schoolleiders en experts uit het PO en VO de basis leggen voor de R&D-agenda en onderzoeken hoe we deze agenda kunnen inzetten.

Mocht u nog vragen hebben of zich willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Sander Dankelman, beleidsadviseur PO-Raad.
 

2017

 • di
  21
  nov

  Versnellingskamer Research & Development agenda

  17:00 - 21:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  Exacte locatie volgt
  Utrecht