Vragen over herverdeling onderwijsachterstanden? Kom naar infobijeenkomst met OCW

2019

 • wo
  20
  feb

  Vragen over herverdeling onderwijsachterstanden? Kom naar infobijeenkomst met OCW

  10:00 - 12:30
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

  Locatie:

  Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  Utrecht

Tijdens deze bijeenkomst geeft het ministerie van OCW een technische toelichting op het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, en gaat daarbij specifiek in op de verbeterde techniek voor de bekostiging van asielzoekersleerlingen. De PO-Raad maakt zich zorgen om deze groep, die veel last krijgt van herverdeeleffecten zodra het nieuwe beleid komend schooljaar in werking treedt.

Zoals eerder verkondigd, maakt de PO-Raad zich zorgen om een kleine groep scholen die onevenredig veel last krijgt van herverdeeleffecten als de nieuwe regeling voor de bekostiging van onderwijsachterstanden dit jaar in werking treedt. Het probleem blijkt voornamelijk te spelen bij kinderen die nog niet lang in Nederland wonen, van deze kinderen ontbreken namelijk veel gegevens, waardoor hun achterstandsscore niet kan worden berekend. Er zijn ongeveer 25 scholen met asielzoekersleerlingen die meer dan €100.000 van hun onderwijsachterstandenbudget zouden verliezen.

Verbeterde techniek

Inmiddels heeft het CBS de techniek dusdanig verbeterd, dat de schattingen betrouwbaarder worden. Daarnaast is er besloten om alle leerlingen die bij het CBS bekend zijn als asielzoeker automatisch een onderwijsscore toe te kennen in de doelgroep die onderwijsachterstandsmiddelen ontvangt (15% doelgroep). Alle wijzigingen die het CBS zal doorvoeren passen binnen de (nieuwe) regelgeving voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen en worden binnen de nieuwe verdeelsystematiek geïntegreerd. Er blijven dus herverdeeleffecten bestaan, ook voor scholen met asielzoekerskinderen.

De herverdeeleffecten zullen echter naar verwachting voor deze scholen minder groot zijn dan eerder is gecommuniceerd en het onderwijsachterstandenbudget dat deze scholen zullen ontvangen zal beter passen bij de leerlingpopulatie op de school. In de kamerbrief van 20 december kunt u hier meer over lezen. Het rapport met de exacte beschrijving van de wijzigingen zal het CBS begin februari publiceren. De definitieve achterstandsscores op basis van 1 oktober 2018, zullen rondom de datum van 11 februari op de CBS website worden gepubliceerd. De eerder door de PO-Raad ontwikkelde tool waarmee schoolbesturen het financiële effect van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid kunnen bepalen, zal hierop worden aangepast.

Informatiebijeenkomst

De PO-Raad merkt dat er onder de leden nog veel vragen zijn ten aanzien van de definitieve achterstandsscores en de verbeterde techniek voor de bekostiging van onderwijsachterstanden bij kinderen die nog niet lang in Nederland wonen. Daarom nodigen we u van harte uit voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst op 20 februari van 11.00 – 12.30 bij vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst zullen medewerkers van het ministerie van OCW en het CBS een technische toelichting geven op de nieuwe gewichtenregeling (per 1 augustus 2019), waarbij specifiek wordt ingegaan op de verbeterde techniek voor de bekostiging van onderwijsachterstanden bij asielzoekersleerlingen. Aan het einde van de bijeenkomst is er ook ruimte voor het stellen van vragen aan de beleidsmedewerkers van OCW over de specifieke situatie van uw schoolbestuur.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. Heeft u op dit moment vragen over de herverdeling van onderwijsachterstandsmiddelen? Stel ze aan Annemarie van Groenestijn.