Webinar Bekostiging, besteding en verantwoording NPO

2021

 • di
  06
  jul

  Webinar Bekostiging, besteding en verantwoording NPO

  15:00 - 16:30
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

De PO-Raad krijgt van zijn leden veel vragen over bekostiging, besteding en verantwoording van de NPO-middelen. Maar ook vragen die samenhangen met (de kosten van) het tijdelijk aannemen van personeel in het kader van NPO. We hebben OCW uitgenodigd voor een gezamenlijk webinar om tegemoet te komen aan deze juridische en financiële vragen.  

Om zo veel mogelijk van jullie vragen te kunnen behandelen, kan je bij aanmelding al de vragen formuleren die jij graag beantwoord wilt zien. Lukt het ons niet alle vragen tijdens het webinar te behandelen, dan komen we daar via de mail op terug.

In dit webinar

De agenda voor dit webinar is als volgt: 

 • Welkom
 • Bekostiging, besteding en verantwoording NPO middelen, door OCW – Op www.nponderwijs.nl beantwoordt OCW in Q&A’s de nodige vragen over de financiën rondom het NPO. Tijdens dit webinar gaat ze in op de bekostiging, besteding en verantwoording van NPO-middelen. Daarna is gelegenheid voor het stellen van aanvullende vragen.
 • Inzet extra personeel – juridische aspecten, door Loes Sluiter (PO-Raad) - Aan de hand van handreiking van de PO-Raad over de extra inzet van personeel binnen NPO, worden de do’s en dont’s rondom inzet (tijdelijk) personeel besproken, waarna ruimte is voor het stellen vragen
 • Werkloosheidskosten en kosten transitievergoeding, door Edwin van Bokhoven en Reinier Goedhart (PO-Raad) - De PO-Raad heeft Infinite de opdracht gegeven om een model te maken aan de hand waarvan een aantal kostenposten rondom de inzet van personeel voor het NPO, in kaart kunnen worden gebracht. Het gaat om kosten voor het aannemen van tijdelijk personeel inclusief werkloosheidskosten en transitievergoeding, de kosten van tijdelijke uitbreidingen en de kosten van uitbetalen van vakantie-uren. We leggen uit hoe je dit model gebruikt voor het berekenen van de werkgeverslasten tijdens en werkeloosheidskosten na afloop van het NPO.
 • Sluiting 

Aanmelden

Dit webinar is bedoeld voor leden van de PO-Raad.

Je kunt je hier aanmelden