Webinar effectieve inzet ondersteuners: Taakdifferentiatie en diversiteit in teams

2021

 • do
  29
  apr

  Webinar effectieve inzet ondersteuners: Taakdifferentiatie en diversiteit in teams

  15:30 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig

Deze webinar is interessant voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, onderwijsassistenten, lerarenopleiders en studenten. Deelname is kosteloos. 

Een hoge werkdruk en een tekort aan leraren zetten de onderwijskwaliteit onder druk. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kun je als school bijvoorbeeld optimaal gebruik maken van taakdifferentiatie? En hoe kunnen ondersteuners zoals onderwijsassistenten effectief worden ingezet, met behoud of zelfs verbetering van de onderwijskwaliteit? In het webinar ‘Effectieve inzet ondersteuners’ delen we goede voorbeelden en inzichten uit de wetenschap. 

In gesprek met René Kneyber

De Onderwijsraad roept in het advies ‘Tijd voor focus’ op om meer focus aan te brengen in de werkzaamheden van leraren én te investeren in meer handen in en om de klas. Wat weten we al over een effectieve inzet van ondersteuners vanuit de wetenschap en de praktijk? Op het webinar gaan we hierover in gesprek met René Kneyber, lid van de Onderwijsraad.   
 
In vier breakoutrooms delen bestuurders, directeuren of leraren hun ervaringen. Deelnemers kunnen een van de onderstaande onderwerpen kiezen. Uiteraard is er ook volop ruimte voor onderlinge kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.

 • Taakdifferentiatie en inzet van ondersteuners in een IKC;
 • Taakdifferentiatie en inzet van ondersteuners in het speciaal onderwijs;
 • Taakdifferentiatie en inzet van ondersteuners bij het inhalen van leerachterstanden;
 • Het flexibel ‘opscholen’ van onderwijsassistenten. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd in afstemming met de MBO-Raad en diverse ROC’s. Met de opbrengsten van de sessie maken we inzichtelijk hoe ondersteuners optimaal worden ingezet en wat dit vraagt van de samenwerking met opleidingen. We sluiten af met een aantal gezamenlijke conclusies en stappen voor vervolg.

Datum en tijden

Het webinar vindt plaats op donderdag 29 april tussen 15.30 en 17.00 uur.

Aanmelden

Maak gebruik van het aanmeldformulier.

 

 

Bestanden bij dit evenement: