Webinar McKinsey Rapport: Verbetering van kwaliteit en doelmatigheid

2020

 • ma
  31
  aug

  Webinar McKinsey Rapport: Verbetering van kwaliteit en doelmatigheid

  15:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

Een nauwere betrokkenheid van de inspectie, een standaarddashboard om zichtbaar te maken of scholen hun middelen wel doelmatig besteden of succesvolle interventies delen. Het is een greep uit de voorstellen in het onderzoeksrapport Een verstevigd fundament voor iedereen. Want onze onderwijsresultaten zijn afgenomen en de ongelijkheid is toegenomen. Het funderend onderwijs staat voor een flinke verbeteropgave, zo stellen de onderzoekers van McKinsey.

De PO-Raad deelt de mening dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. We gaan dan ook graag in gesprek over wat er nodig is om deze te versterken. Sommige besturen en scholen laten prachtige ontwikkeling zien, wat kenmerkt deze organisaties? Wat is een juiste aanpak om het tij te keren? En welke verantwoordelijkheden voor schoolbesturen en  de sector als geheel vloeien hier uit voort?

In september praat de Tweede Kamer over het onderzoek van McKinsey. Een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs. Het rapport bevat interessante ingrediënten waar we samen met onze leden over willen doorpraten. Dát er een impuls nodig is om de kwaliteit verder te versterken lijkt niet ter discussie te staan. Maar hoe moet daaraan uitvoering gegeven worden?

Op 31 augustus organiseren we een webinar over dit onderzoek van McKinsey. Dit is jouw kans om initiatief te nemen, mee te praten en vorm te geven aan de visie van de sector op de verbeteraanpak.

Praktische informatie

Maandag 31 augustus
Tijd
: van 15 tot 16 uur
Interessant voor bestuurders

Het onderzoeksrapport Een verstevigd fundament voor iedereen vind je hier

Aanmelden

Maak gebruik van het aanmeldformulier