Webinar: Onderwijskwaliteit in tijden van corona

2021

 • wo
  10
  feb

  Webinar: Onderwijskwaliteit in tijden van corona

  15:00 - 16:30
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

 

De coronacrisis brengt veel uitdagingen met zich mee voor scholen en schoolbesturen. Waar lopen scholen tegenaan? Hoe pakken ze het aan en wat is kansrijk voor de toekomst? In een serie webinars komen relevante onderwerpen aan bod. De PO-Raad wil zo schoolbesturen ondersteunen en het delen van kennis en ervaringen stimuleren. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn? En wat is er structureel nodig om de onderwijskwaliteit hoog te kunnen houden? 

Op het webinar van 10 februari staat het onderzoek van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen (WOU-GO) centraal. WOU-GO is een van de vier werkplaatsen onderwijsonderzoek. In deze werkplaatsen werken basisscholen, hogescholen en universiteiten samen aan het verrichten van praktijkgericht onderzoek. WOU-GO heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de eerste lockdown op de leerprestaties van hun leerlingen. Op het webinar deelt Dr. Lotte Henrichs, onderzoeker bij de werkplaats onderwijsonderzoek Utrecht en universitair docent bij de Universiteit Utrecht, de bevindingen uit dit onderzoek. Zo laat dit onderzoek zien dat hun leerlingen door de schoolsluiting gemiddeld minder vooruit zijn gegaan in hun prestaties dan mocht worden verwacht. Naar aanleiding van de resultaten gaan we met elkaar in gesprek over de geleerde lessen, kansen en uitdagingen en op welke manier ook andere regio’s hier op kunnen inspelen. 

Aanmelden?

Maak gebruik van het aanmeldformulier