Webinar privacy en gegevensdeling in samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

2021

 • wo
  24
  mrt

  Webinar privacy en gegevensdeling in samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

  13:00 - 15:30
  Online
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig

  Locatie:

  Online
  Online

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen en waar nodig de juiste ondersteuning. Om deze ondersteuning mogelijk te maken werken in verschillende situaties onderwijs, gemeente(n) en partners uit het jeugddomein samen. Rond de vraag wat wel en niet mag rond de uitwisseling van gegevens tussen deze partners leven veel vragen. De antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens het webinar op 24 maart 2021, die het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert met het NJi, de MBO Raad en Ouders & Onderwijs.

Hoe maak je op een goede wijze met elkaar afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens? Welke afspraken maak je regionaal? Hoe ga je juist om met de rechten van ouders, leerlingen en studenten en hoe betrek je hen? Het webinar zoomt in op leerlingen en studenten die:

 • onderwijs volgen en jeugdhulp ontvangen;
 • onderwijs volgen en waarvan vermoedens bestaan dat jeugdhulp wellicht wenselijk is, voor de leerling of het gezin;
 • onderwijs dienen te volgen maar ‘thuiszitten’ (de zgn. thuiszitters) en voor een belangrijk deel ook jeugdhulp ontvangen of waar jeugdhulp-vragen aan de orde zijn

In de bovenstaande situaties is er sprake van samenwerking  tussen partijen (school, samenwerkingsverband, gemeente (leerplicht), jeugdhulporganisatie).

Inhoud webinar

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Privacy & gegevensuitwisseling Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp
 • Toelichting van het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp
 • De positie van ouders & leerlingen/studenten
 • Praktische tips rond jeugdhulp in school & de rol van professionals
 • Hoe om te gaan met bijzondere persoonsgegevens?

Praktische informatie

 • Wanneer: 24 maart 2021
 • Tijd: 13.00 – 15.30 uur
 • Voor wie: alle professionals in onderwijs, jeugdhulp of gemeenten betrokken bij gegevensuitwisseling.
 • Kosten: er zijn geen kosten verbonden aan deelname
 • Inschrijven: Via dit formulier

Vragen

Heb je vragen over deze webinar? Stuur deze aan steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl

Meer informatie

Graag wijzen we je op de volgende informatie: