Week van Kinderen Veilig

2014

 • ma
  17
  nov

  Week van Kinderen Veilig

  00:00 - za 22 nov, 00:00
  Georganiseerd door: 
  Extern

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 17 tot en met 22 november voor de tweede keer de Week van Kinderen Veilig. Het is een maatschappelijk appèl om iedere vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen. De PO-Raad ondersteunt dit initiatief dat voor de tweede keer plaatsvindt.

Kindermishandeling

Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling is hard nodig. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in iedere schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling of huiselijk geweld. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling.

Het lukt nog onvoldoende om die aantallen terug te dringen. De Taskforce probeert daarom kindermishandeling te voorkomen en effectief aan te pakken.

Activiteiten

Verschillende organisaties verzorgen tijdens de Week van Kinderen Veilig bijeenkomsten en activiteiten. Scholen kunnen daaraan deelnemen of zelf iets organiseren. Daarmee kunnen ze laten zien dat ook het onderwijs een actieve partner is in het voorkomen en vroegtijdig signaleren van kindermishandeling.

We hebben enkele voorbeelden op een rijtje gezet.

DoelgroepActie
Bestuurder, schoolleider, leraar                                                        Bezoek het kindermishandelingcongres van NESPCAN. Op dit congres ontmoet u professionals uit uiteenlopende werkdisciplines en werkt u samen verder aan de aanpak van kindermishandeling. Lees verder >>

Leraar

Ga 19 november naar de themamiddag van JSO en onderga verdiepingstrainingen voor aandacht functionarissen. Lees verder >>

Leraar

Vraag een training of workshop aan van stichting LTAK. LTAK biedt scholing aan professionals en vrijwilligers op de aandachtsgebieden huiselijk geweld, kindermishandeling,

ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld. Lees verder >>

Leraar

Laat medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling over dit thema voorlichting geven aan de leerkrachten van groep 7 en 8.  Lees verder >>     

Leraar

Oefen met uw team de stappen van de Meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling met een trainingsacteur van bureau jeugdzorg en besteed aandacht aan de VerwijsIndex Risicojongeren (VIR). Lees verder >>

Leraar

School uw leraren online in hoe zij kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen aanpakken. In de modules leren ze signalen oppakken en bespreekbaar maken, actie te ondernemen en te werken volgens een meldcode. Lees verder >>

Ouders

Laat alle kinderen vanaf groep 5 de vragenlijst kinderrechtenchecklist in de klas invullen. Organiseer op basis van deze informatie een ouderavond en bespreek met ouders wat kinderen nodig hebben om op te groeien. Bekijk met hen wat zij daaraan zelf kunnen doen en maak afspraken met elkaar. Lees verder >>

Leerling

Bekijk de kindermishandeling special van Het Klokhuis met uw leerlingen. Lees verder >>

Leerling

Lees het boek ‘Ik ben de Sterkste’ met uw leerlingen uit groep 4. Dit boek is speciaal ontwikkeld voor kinderen van de basisschool met als doel hen weerbaarder te maken. Lees verder >>

Leerling

Vraag betrokken organisaties zoals De Kindertelefoon of Marietje Kessels Project om een gastles te verzorgen over ‘kinderen en veiligheid’. Lees verder >>

Meer informatie

Het programma van de Week van Kinderen Veilig is volop in ontwikkeling. Meer informatie over de week is hier te vinden. Wie een eigen activiteit wil organiseren, kan dat hier melden.