Werkconferentie zij-instroom

2018

 • wo
  25
  apr

  Werkconferentie zij-instroom

  09:30 - 13:30
  Bunnik
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  BOVAGhuis
  Kosterijland 15
  3981 AJ Bunnik

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in een baan als leraar, maar dat slechts weinigen de stap zetten. En dat is jammer, want zij-instromers brengen andere vaardigheden de school in waardoor er meer diversiteit in de teams ontstaat. Bovendien zijn leraren, meer dan ooit, hard nodig. Maar wat kunnen wij als sector doen om de drempel te verlagen? Onder andere door zij-instroom binnen de school goed te organiseren. En dit vraagt om specifieke kennis ten aanzien van werving, selectie, scholing op maat en begeleiding.

Daarom organiseert de PO-Raad in samenwerking met het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren de landelijke werkconferentie zij-instroom. Het doel van deze bijeenkomst? Initiatieven bij elkaar brengen en de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren.  

Op de werkconferentie geven tien schoolbestuurders en/of hogescholen u een kijkje in de keuken. Hoe geven zij vorm en inhoud aan zij-instroom? In een gesprek delen zij graag hun ervaringen en tips met u. We starten de werkconferentie met een inleiding ‘randvoorwaarden voor succesvol lerend-werken’ door Paul Hennissen (lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo). In deze inleiding verbindt hij inzichten vanuit het Samen Opleiden met zij-instroom.

In twee rondes worden praktijkvoorbeelden via tafelgesprekken gepresenteerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. inzet van bovenschoolse coaches, didactiek voor volwassenen, regionale samenwerking, gezamenlijk ontwerpen van het scholingsprogramma, innovatieve assessment-onderzoeken, movementgroepen en videobegeleiding.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden

Deze kosteloze bijeenkomst wordt georganiseerd door de PO-Raad en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, in afstemming met het Arbeidsmarktplatform PO en het Ministerie van OCW. Bestuurders PO, schoolleiders, staf (HR- en kwaliteitszorgmedewerkers) schoolopleiders/coaches en instituutsopleiders/opleidingscoördinatoren zijn van harte welkom. Aansluitend op deze bijeenkomst is de intervisie-middag voor de zij-instroom projecten die worden gefaciliteerd door het Arbeidsmarktplatform PO.

Neemt u deel aan het ochtendprogramma en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de middag? En bent u niet al direct betrokken bij de projecten regionale aanpak zij-instroom van het Arbeidsmarktplatform PO? Dan kunt u zich aanmelden voor deze middag door een mail te sturen naar Wendy Eleveld (w.eleveld@caop.nl) onder vermelding van “Aanmelding middag regionale Zij-Instroom projecten”. Meer informatie over het middagprogramma staat binnenkort op de website van het Arbeidsmarktplatform PO. Let op: Naast de deelnemers regionale aanpak zij-instroom projecten is een beperkt aantal plekken beschikbaar.