Werkdagen voor risicoscholen

2017

 • di
  26
  sep

  Werkdagen voor risicoscholen

  09:30 - 15:00
  Rotterdam
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Van Donge en De Roo Stadion (Excelsior)
  Honingerdijk 110
  3062 NX Rotterdam
 • di
  07
  nov

  Werkdagen voor risicoscholen

  09:30 - 15:00
  Eindhoven
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Philips Stadion (PSV)
  Frederiklaan 10A
  5616 NH Eindhoven
 • wo
  11
  okt

  Werkdagen voor risicoscholen

  09:30 - 15:00
  Alkmaar
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  AFAS Stadion (AZ)
  Stadionweg 1
  1812 AZ Alkmaar
 • do
  02
  nov

  Werkdagen voor risicoscholen

  09:30 - 15:00
  Zwolle
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  MAC³PARK Stadion (PEC Zwolle)
  Stadionplein 1
  8025 CP Zwolle

Doelgroep: schoolleiders, ib'ers, bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers en andere collega's

Heeft uw school dit jaar voor de tweede keer op rij onvoldoende eindopbrengsten? Of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van de school? Maak dan gebruik van het ondersteuningsaanbod voor risicoscholen van de PO-Raad.

Met het programma Goed worden, goed blijven (GWGB) ondersteunt de PO-Raad scholen die het predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ van de Inspectie van het Onderwijs hebben gekregen. Daarnaast probeert zij scholen ook te helpen om te voorkómen dat zij ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ worden. Deze ‘risicoscholen’ kunnen daarom ook een beroep doen op de ondersteuning van het programma. Bekijk hier of uw school binnen de categorie 'risicoscholen' valt.

Programma

Op de werkdagen wisselen presentaties en ‘werktijd’ elkaar af. Er zijn vier onderdelen: opbrengsten, schoolklimaat & veiligheid, didactisch handelen & zorg en kwaliteitszorg. Na een korte inleiding van een van de experts van GWGB, gaan scholen zelf aan het werk met relevante vragen om de eigen zelfevaluatie op de onderdelen in te vullen. Aan het eind van de dag heeft u een goede start gemaakt met uw zelfevaluatie of heeft u uw bestaande zelfevaluatie scherper gemaakt. 

We vragen u om zelf materiaal, waarvan u denkt dat het relevant is, mee te nemen naar de werkdag. Denk aan een al opgestelde zelfevaluatie, uitkomsten van toetsgegevens etc. Het is niet de bedoeling dat u stapels mappen meeneemt, maar in de werktijd is het prettig om wat achtergrondinformatie bij de hand te hebben.

Voor wie?

Omdat scholen zelf aan de slag gaan met hun eigen zelfevaluatie, is het van belang dat u per school met twee of drie medewerkers komt. We gaan er vanuit dat in ieder geval de directeur of de intern begeleider naar de studiedag komt, misschien wel samen. Andere collega’s zijn ook welkom. Dat geldt ook voor een kwaliteitszorgmedewerker op bovenschools niveau, al zal deze zich dan wel met een eigen school over de opdrachten moeten buigen. In principe is drie personen het maximum aantal deelnemers, maar als u een heel grote school heeft, zou u ook met vier personen kunnen komen.  

Geldt het aanbod ook voor scholen voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs?

De werkdagen zijn ook bedoeld voor scholen voor so en sbo, ook deze scholen kunnen gebruikmaken van een aansluitend bezoek door een expert van GWGB. Scholen voor vso kunnen contact opnemen met het programmateam, aan hen wordt namelijk een apart traject aangeboden.

Meer informatie en aanmelden

GWGB is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gesubsidieerd programma. Er zijn voor risicoscholen daarom geen kosten verbonden aan deelname hieraan. Als de werk- en expertdagen in 2017 een succes blijken te zijn, dan zullen we dit programma ook in 2018 en 2019 aanbieden.

U kunt zich aanmelden voor één van de werkbijeenkomsten via dit formulier. Voor meer informatie over het aanbod kunt u contact opnemen met Nienke Deelstra via mail of 06 139 652 56 .

UPDATE: De bijeenkomst in Rotterdam zit vol, u kunt zich daar niet meer vol aanmelden.