Werkdagen voor risicoscholen 2018

2018

 • di
  12
  jun

  Werkdagen voor risicoscholen 2018

  09:30 - 15:00
  Rotterdam
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  nnb
  Rotterdam
 • vr
  15
  jun

  Werkdagen voor risicoscholen 2018

  09:30 - 15:00
  Zwolle
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  nnb
  Zwolle

Doelgroep: schoolleiders, ib'ers, bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers en andere collega's

Heeft uw school dit jaar voor de tweede keer op rij onvoldoende eindopbrengsten? Of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van de school? Maak dan gebruik van het ondersteuningsaanbod voor risicoscholen van de PO-Raad.

Met het programma Goed worden, goed blijven (GWGB) ondersteunt de PO-Raad scholen die het predicaat ’onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ van de Inspectie van het Onderwijs hebben gekregen. Daarnaast probeert zij scholen ook te helpen om te voorkómen dat zij ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ worden. Deze ‘risicoscholen’ kunnen daarom ook een beroep doen op de ondersteuning van het programma.

Programma

Op de werkdagen wisselen presentaties en ‘werktijd’ elkaar af. Er zijn vier onderdelen: opbrengsten, schoolklimaat & veiligheid, didactisch handelen & zorg en kwaliteitszorg. Na een korte inleiding van een van de experts van GWGB, gaan scholen zelf aan het werk met relevante vragen om de eigen zelfevaluatie op de onderdelen in te vullen. Aan het eind van de dag heeft u een goede start gemaakt met uw zelfevaluatie of heeft u uw bestaande zelfevaluatie scherper gemaakt. 

We vragen u om zelf materiaal, waarvan u denkt dat het relevant is, mee te nemen naar de werkdag. Denk aan een al opgestelde zelfevaluatie, uitkomsten van toetsgegevens etc. Het is niet de bedoeling dat u stapels mappen meeneemt, maar in de werktijd is het prettig om wat achtergrondinformatie bij de hand te hebben.

Voor wie?

Omdat scholen zelf aan de slag gaan met hun eigen zelfevaluatie, is het van belang dat u per school met twee of drie medewerkers komt. We gaan er vanuit dat in ieder geval de directeur of de intern begeleider naar de studiedag komt, misschien wel samen. Andere collega’s zijn ook welkom. Dat geldt ook voor een kwaliteitszorgmedewerker op bovenschools niveau, al zal deze zich dan wel met een eigen school over de opdrachten moeten buigen. In principe is drie personen het maximum aantal deelnemers, maar als u een heel grote school heeft, zou u ook met vier personen kunnen komen.

Geldt het aanbod ook voor scholen voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs?

De werkdagen zijn ook bedoeld voor scholen voor so en sbo, ook deze scholen kunnen gebruikmaken van een aansluitend bezoek door een expert van GWGB. Scholen voor vso kunnen contact opnemen met het programmateam, aan hen wordt namelijk een apart traject aangeboden.

Meer informatie en aanmelden

GWGB is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gesubsidieerd programma. Er zijn voor risicoscholen daarom geen kosten verbonden aan deelname hieraan. 

U kunt zich aanmelden voor één van de werkbijeenkomsten via dit formulier. Voor meer informatie over het aanbod kunt u via de website contact opnemen met Nienke Deelstra via de website of telefonisch 06 139 652 56.