Werksessie handreiking Integraal Huisvestingsplan (IHP)

2020

 • do
  23
  jan

  Werksessie handreiking Integraal Huisvestingsplan (IHP)

  10:00 - 14:00
  (locatie volgt)
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  Utrecht
  (locatie volgt)

Wil je meedenken over een handreiking voor het Integrale Huisvestingsplan? De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoeken medewerkers van schoolbesturen en gemeenten die hen willen adviseren over de nog te ontwikkelen handreiking. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar beleidsadviseur Tanja van Nes (t.vannes@poraad.nl)

Vorig jaar dienden de PO-Raad, VO-raad en VNG deze huisvestingsvoorstellen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Met als doel om een kwaliteitsslag in de onderwijshuisvesting te maken en de doelen uit het klimaatakkoord dichterbij te brengen. In de voorstellen vragen wij het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wettelijk te verankeren, renovatie als term op te nemen in de wet als volwaardig alternatief voor nieuwbouw en het investeringsverbod te nuanceren. De planning is nu dat de voorstellen eind 2022 van kracht worden.

Om gemeenten en schoolbesturen alvast handvatten te geven welke gegevens en onderdelen een IHP zou kunnen bevatten, ontwikkelen we gezamenlijk met onze achterbannen een handreiking. Deze handreiking moet een nuttig hulpmiddel voor scholen en gemeenten zijn om tot een gezamenlijk, gedragen IHP te komen.  Het kan het helpen en stimuleren om al op deze manier aan de slag te gaan, ook al is dat wettelijk nog niet verplicht. Het kan ook leiden tot meer standaardisatie als steeds meer gemeenten en schoolbesturen op deze manier te werk gaan.

Meedenken?

Om de handreiking IHP verder te ontwikkelen organiseren we nu een tweede werksessie voor (medewerkers van) schoolbesturen en gemeenten, waarin we een eerste concept van de handreiking voorleggen. De werksessie wordt in Utrecht georganiseerd (locatie volgt nog) van 10.00 - 14.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Wil je de PO-Raad, VO-raad en de VNG adviseren over de handreiking? Stuur dan een e-mail met je naam, telefoonnummer en functie naar beleidsadviseur Tanja van Nes (t.vannes@poraad.nl)