Werksessies Regie op Onderwijskwaliteit - Hoe staat het met mijn bestuurlijke kwaliteit?

Heb je als schoolbestuur je interne kwaliteitszorg zo ingericht dat dit voldoet aan de eisen van het inspectiekader? Heb je voldoende balans tussen zicht en grip op de onderwijskwaliteit in uw scholen aan de ene kant, en ruimte en vertrouwen aan de andere kant? Is de kwaliteitszorg van uw scholen en die op bestuursniveau op elkaar afgestemd? Klopt de praktijk met uw strategisch beleidsplan? Wat gaat er dan goed en wat kan beter?

In het najaar organiseert de PO-Raad een drietal werksessies voor besturen die zichzelf graag de maat willen nemen. In de sessies krijgt jouw organisatie een bestuurlijke scan en staat uitwisseling met collega’s centraal. Ook worden gastsprekers uit andere sectoren buiten het onderwijs uitgenodigd voor een blik van buiten.

Het is de bedoeling dat je alle werksessies bijwoont. Halverwege instromen, kan helaas niet. Deelnemen is gratis.

Data

 • Vrijdag 20 september 2019 van 10:00 - 12:30 uur
 • Vrijdag 1 november2019 van 10:00 - 12:30 uur
 • Vrijdag 22 november 2019 van 10:00 - 12:30 uur

Alle sessies worden afgesloten met een broodjeslunch.

Locatie 

Midden Nederland

Doelgroep

Bestuurders

Inhoud werksessies

Sessie 1: KA1 Kwaliteitszorg

In deze sessie bespreken we wat het inspectiekader vraagt aan bestuurlijk handelen op het gebied van de kwaliteitszorg. Door middel van een bestuursscan krijgt u goed zicht op mogelijke hiaten. We starten met KA1:Uw stelsel van kwaliteitszorg, hoe heeft u dit ingericht en welke sterke en zwakke elementen ziet u? U presenteert aan uw collega’s uw dilemma’s voor feedback en tips.

Sessie 2: KA2 Kwaliteitscultuur

In deze sessie is de Code goed bestuur onze leidraad: Wat betekent de Code goed bestuur voor u en leidt uw handelswijze tot een transparante en integere organisatiecultuur? Welke dilemma’s komt u tegen en hoe handelt u?

Hoe zorgt uw bestuurlijk handelen ervoor dat uw personeel voortdurend werkt aan verdere bekwaamheid en professionaliteit?

Sessie 3 

KA3: Verantwoording en dialoog

Hoe organiseert u tegenspraak? Dit gebeurt in ieder geval door de ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Hoe vindt dit in uw organisatie plaats? Hoe brengt u verslag uit van de resultaten en de gerealiseerde doelen?

Hoe is het samenspel tussen u als bestuurder en uw schoolleiders? Hoe heeft u de verantwoording en dialoog met de diverse geledingen geregeld? Hoe verloopt uw verantwoording naar de interne toezichthouders?

Begeleiding

De sessies worden begeleid door bestuurlijk adviseurs met ervaring als bestuurder en toezichthouder: Anna Schipper en Mark van de Pol.

Aanmelden

Meedoen aan de werksessies? Meld je dan aan via dit webformulier.

2019

 • vr
  20
  sep

  Werksessies Regie op Onderwijskwaliteit - Hoe staat het met mijn bestuurlijke kwaliteit?

  10:00 - 12:30
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders