* Deze pagina is nog in concept

Algemene voorwaarden evenementen en bijeenkomsten PO-Raad

Op de evenementen en bijeenkomsten die de PO-Raad (mede-) organiseert zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Evenementen met kosteloze deelname
Aanvullen

Evenementen waarvoor kosten in rekening worden gebracht
Aanvullen

Congres PO-Raad
Annulering voor het congres (niet zijnde de ALV) dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering voor deelname tot 1 mei brengt de PO-Raad 100 euro in rekening, ongeacht het aantal programmaonderdelen waarvoor ingeschreven was. Bij annulering na 1 mei voor deelname aan het congres, is geen restitutie
mogelijk. U kunt zich kosteloos, door een collega werkzaam bij dezelfde organisatie, laten vervangen. Annulering van een hotelkamer dient ook schriftelijk te gebeuren. Tot 31 mei kan de hotelkamer kosteloos worden geannuleerd. Echter, indien de gereserveerde hotelkamer 10 werkdagen voor het congres niet meer voor een andere congresbezoeker gebruikt kan worden, zijn wij genoodzaakt de volledige prijs van de kamer door te belasten. Voor de overige congreskosten (diner, programmadeelname/-wisseling e.d.) is na 3 werkdagen geen restitutie meer mogelijk. De organisatie is namelijk, op een
dermate kort termijn, gebonden de aangegane contractuele verplichtingen na te komen. De PO-Raad behoudt zich het recht voor het congres te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie en/of datum. Bij annulering volgt volledige restitutie en bij verplaatsen is restitutie ook mogelijk.