Voor de ALV zijn geen algemene voorwaarden van toepassing.