Voorwaarden PO-Raad congres 2018: Kleurrijk in Onderwijs

Annulering voor het congres (niet zijnde de ALV) dient schriftelijk te gebeuren.
Bij annulering voor deelname tot 1 mei brengt de PO-Raad 100 euro in rekening,
ongeacht het aantal programmaonderdelen waarvoor ingeschreven was.

Bij annulering na 1 mei voor deelname aan het congres, is geen restitutie
mogelijk. U kunt zich kosteloos, door een collega werkzaam bij dezelfde
organisatie, laten vervangen.

Annulering van een hotelkamer dient ook schriftelijk te gebeuren. Tot en met 23 mei
kan de hotelkamer kosteloos worden geannuleerd. Echter, indien de
gereserveerde hotelkamer 10 werkdagen voor het congres niet meer voor een
andere congresbezoeker gebruikt kan worden, zijn wij genoodzaakt de volledige
prijs van de kamer door te belasten.

Voor de overige congreskosten (diner, programmadeelname/-wisseling e.d.)
is na 3 werkdagen geen restitutie meer mogelijk. De organisatie is nl, op een
dermate kort termijn, gebonden de aangegane contractueel verplichtingen
na te komen.

De PO-Raad behoudt zich het recht voor het congres te annuleren of te
verplaatsen naar een andere locatie en/of datum. Bij annulering volgt volledige
restitutie en bij verplaatsen is restitutie ook mogelijk.