Alle schoolbesturen moeten aan de slag met verduurzaming. Geld is geen excuus.

Er is te weinig geld en het stelsel wringt, máár: dat ontslaat schoolbesturen niet van de plicht om te voldoen aan de wet en te zorgen voor de best mogelijke schoolgebouwen voor kinderen. Dat kan alleen in goede samenwerking met gemeente, en door grenzen op te zoeken.

Schoolbesturen hebben een maatschappelijke taak. Hun verantwoordelijkheid rijkt verder dan zorgen voor goede gebouwen in het hier en nu. Ze moeten ook op lange termijn bijdragen aan een beter milieu, ze moeten met hun beleid en in hun gedrag het goede voorbeeld geven en ook zorgen dat dit op de scholen gebeurt.

Welke maatregelen bij welk schoolgebouw rendabel zijn en de juiste keuze is, verschilt per gebouw. Uiteindelijk moeten alle schoolgebouwen energieneutraal worden. Een integrale aanpak die gebruik maakt van de natuurlijke momenten in de onderhoudscyclus levert altijd het beste resultaat op. Al zijn er natuurlijk ook maatregelen die zich altijd terugverdienen, zoals het vervangen van lampen door led-lampen.