De PO-Raad is de werkgeversorganisatie van en voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Vanuit die verantwoordelijkheid voert de PO-Raad onderhandelingen over de CAO met vakbonden.

Als sociale partners hebben PO-Raad en vakbonden op 17 januari 2012 de Stichting Arbeidsmarktplatform PO opgericht. De doelstelling van de Stichting Arbeidsmarktplatform is het vormgeven van het gezamenlijke sectorale arbeidsmarktbeleid, binnen door de cao-tafel gestelde kaders. Het Arbeidsmarktplatform richt zich primair op het ondersteunen en stimuleren van het arbeidsmarktbeleid in de regio. Daarnaast richt het platform zich op het ontsluiten en delen van kennis en informatie over de arbeidsmarkt.

Per 1 maart 2012. is het oprichtingsbestuur van de Stichting vervangen door een regulier bestuur. Het bestuur van de Stichting is paritair samengesteld. De PO-Raad heeft 4 bestuursleden voorgedragen voor het bestuur van de Stichting. 

Bestuursleden

Ton Groot Zwaaftink|Voorzitter| RVKO
Joyce Rosenthal Lid dagelijks bestuur CNV Onderwijs
Beleidsadviseur personeelsbeleid, cao en werkgeverszaken / PO-Raad
Petra van Haren | Bestuurslid AVS
Eugenie Stolk | Lid dagelijks bestuur AOb
Michel Everink| OPONOA
Margreet Vendel| SKOH
Jan van den Dries| Onderhandelaar FvOv