Kind vinger omhoog

Arbeidszaken & Bedrijfsvoering

Werkgevers in het primair onderwijs staan voor flinke uitdagingen met betrekking tot het personeel en de bedrijfsvoering.

Arbeidszaken

Hoe krijgen we voldoende goede mensen voor de klas? En hoe houden we ze? De werkgever moet zorgen voor een goed beroepsbeeld, uitdagend werk en een interessant carrièreperspectief voor zowel leraren, directeuren als ondersteunend personeel. Werknemers voelen zich erkend en gesteund door passende arbeidsvoorwaarden en een goed personeelsbeleid waarover ze mogen meepraten.

Bedrijfsvoering

Schoolorganisaties ontvangen middelen van het ministerie van onderwijs (OCW) om het onderwijs voor de leerlingen in al zijn facetten te faciliteren: leraren, leermiddelen, meubilair, onderhoud schoolgebouwen et cetera. Ze zijn verplicht om deze publieke middelen doelmatig in te zetten en te verantwoorden. Hoe weet je wat je gaat ontvangen? Hoe volg je deze middelen? En hoe leg je verantwoording af aan je stakeholders? De PO-Raad ondersteunt schoolbestuurders, controllers en beleidsmedewerkers door ze te informeren, mee te denken en te (helpen) professionaliseren op het gebied van hun bedrijfsvoering. 
 

Personeelsmanagement (HRM)

HRM staat voor Human Resource Management, oftewel personeelsmanagement.

Arbeidsvoorwaarden

Met arbeidsvoorwaarden regel je zaken als salaris, verlof en opleiding.

Financiën

Actuele info, achtergronden, toolboxen en meer over financiën primair onderwijs.

Onderwijshuisvesting

Duurzame onderwijshuisvesting is cruciaal is voor goed onderwijs.

Personeelstekort

Het personeelstekort vraagt om structurele investeringen en een langetermijnaanpak.