Arbeidsvoorwaardencommissie

De arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad heeft tot taak om het bestuur te adviseren over werkgeverszaken. Daarbij vormt het mandaat en de inzet voor af te sluiten cao’s een belangrijk onderdeel. De commissie fungeert als klankbord voor de onderhandelingsdelegatie tijdens de cao-onderhandelingen. Ze toetst vervolgens of het onderhandelingsresultaat past binnen het verleende mandaat en adviseert daarover het bestuur van de PO-Raad.

De leden van de arbeidsvoorwaardencommissie vertegenwoordigen onderwijsbesturen op landelijk niveau. Alle deelnemers aan de commissie zijn bestuurslid bij een schoolorganisatie dat lid is van de PO-Raad. De Arbeidsvoorwaardencommissie komt afhankelijk van de cao-onderhandelingen jaarlijks diverse keren bij elkaar. De commissie wordt voorgezeten door Henk ter Wee, voorzitter College van Bestuur van IRIS Onderwijs en Opvang in de gemeente Kampen. 

Op de agenda

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • Cao-onderhandelingen
 • Arbeidsrechtwetgeving
 • Goed werkgeverschap
 • Vervangingsstelsel
 • Pensioenen

Leden van de Arbeidsvoorwaardencommissie

 • Henk ter Wee - Iris Onderwijs en Opvang Kampen, voorzitter
 • Nicole van Son - INOS Onderwijs Breda, lid onderhandelingsdelegatie
 • Herbert de Bruijne - Openbaar Onderwijs Groningen
 • Annelies van Dijk - Stichting PCOHS Rotterdam
 • Harry Dobbelaar - Zonova Amsterdam
 • Johan van Knijff - Stichting Markant Onderwijs en Stichting Vrije School Breda
 • Esther Kopmels - PCBO Apeldoorn
 • Hennie Loeffen - De Onderwijsspecialisten
 • Ben Mooibroek - PCBO Ferwerderadiel
 • Omar Ramadan - Sophia Scholen Amsterdam
 • Marleen Remmers - Het Sticht Zeist
 • Sander Verheul - Leo Kanner onderwijsgroep
 • Marin van Wijnen - Stichting Vrijescholen Ithaka