Arbeidsvoorwaardencommissie / Verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken

De Verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken van de PO-Raad heeft tot taak om het bestuur te adviseren over werkgeverszaken. Een van de onderwerpen voor deze commissie zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao primair onderwijs. De commissie fungeert als klankbord voor de onderhandelingsdelegatie. Ze toetst vervolgens of het onderhandelingsresultaat past binnen het verleende mandaat en adviseert daarover het bestuur van de PO-Raad. Voorheen werd dit gedaan door de arbeidsvoorwaardencommissie.

De leden van de Verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken vertegenwoordigen de schoolorganisaties in het primair onderwijs. Alle deelnemers aan de commissie zijn bestuurslid bij een schoolorganisatie dat lid is van de PO-Raad. De commissie komt maandelijks bij elkaar. Afhankelijk van de stand van zaken van cao-onderhandelingen bespreken zij de inzet, voortgang en uitkomsten van de onderhandelingen (naast andere onderwerpen uit de Strategische Agenda). De commissie wordt voorgezeten door Henk ter Wee, voorzitter College van Bestuur van IRIS Onderwijs en Opvang in de gemeente Kampen. 

Op de agenda

Op de agenda van Verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Cao-onderhandelingen
  • Personeelstekort
  • Arbeidsrechtwetgeving
  • Goed werkgeverschap
  • Regionale samenwerking
  • Vervangingsstelsel
  • Pensioenen