Nieuws

Aanpassing reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 1 januari 2024

De vergoeding voor woon-werkverkeer wordt vanaf 1 januari 2024 een vaste vergoeding per maand in plaats van een vergoeding van het werkelijke aantal kilometers. Met de vakbonden is afgesproken om de invulling van de hogere kilometervergoeding aan te passen omdat de vergoeding van werkelijke kilometers leidt tot meer administratieve druk voor medewerkers en schoolorganisaties. 

De regeling blijft verder hetzelfde: 

  • Een vergoeding van € 0,17 per kilometer. 
  • Een vergoeding voor de kilometers tussen 7 en 25 kilometer (enkele reis). De vergoeding wordt uiteraard uitbetaald voor de heen- en terugreis. 
  • Voor vervangers blijft de bestaande uitzondering van toepassing. Zij ontvangen een vergoeding voor de kilometers tussen 7 en 34,5 kilometer enkele reis.
  • De vergoeding is gebaseerd op 208 reisdagen per jaar bij 5 reisdagen woon-werkverkeer per week. Deze wordt aangepast aan het aantal reisdagen van de medewerker. 
  • De berekening is gebaseerd op een jaarbedrag dat wordt uitbetaald in 11 termijnen. De maand zonder uitbetaling is augustus. 
  • De vergoeding loopt door tijdens de eerste twee weken van ziekte. 

Artikel 7.2a van de cao primair onderwijs wordt gewijzigd als gevolg van de overeengekomen aanpassingen. De publicatie daarvan volgt op korte termijn. 

geld en diagrammen en grafieken

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten