Nieuws

Akkoord voor cao primair onderwijs 2022-2023 ondertekend

Na instemming van hun achterbannen hebben de vakbonden en de PO-Raad het definitieve akkoord voor de cao primair onderwijs ondertekend. Hiermee is de nieuwe cao primair onderwijs 2022-2023 een feit. 

Ook de leden van de PO-Raad hebben met een overgrote meerderheid ingestemd met de nieuwe cao. Zij konden tot en met maandag 11 juli hun stem uitbrengen op het onderhandelaarsakkoord. De cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023.

Loonkloof blijft dicht

De cao primair onderwijs 2022-2023 volgt kort op de in het voorjaar afgesloten cao die de loonkloof heeft gedicht. Op het vlak van loonontwikkeling houdt de cao primair onderwijs 2022-2023 gelijke tred met de in juni afgesloten cao voor het voortgezet onderwijs. In die cao is een loonstijging van 4,75 procent afgesproken. In de cao primair onderwijs 2022-2023 is dezelfde stijging van 4,75 procent voor het primair onderwijs afgesproken. 

“Het is voor de PO-Raad belangrijk dat de loonkloof die we in het afgelopen voorjaar hebben gedicht ook dicht blijft. Daarom is het goed dat we dit akkoord hebben gesloten in samenspraak met het voortgezet onderwijs”, aldus voorzitter Freddy Weima.

Eenmalige uitkering en ouderschapsverlof

Aanvullend krijgen werknemers in het primair onderwijs komende maand eenmalig 500 euro overgemaakt, naar rato van de werktijdfactor, en zijn er afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof. De PO-Raad en de bonden zijn in het onderhandelaarsakkoord overeengekomen dat werknemers in de sector het recht houden op 415 uur betaald ouderschapsverlof. Dat is iets meer dan de wettelijk vastgelegde negen weken. Bovendien krijgen ouders die hun verlof opnemen tijdens het eerste levensjaar van een kind, een vergoeding van 75 procent van hun bezoldiging. Daarnaast behouden werknemers ook het recht op 625 uur onbetaald ouderschapsverlof. 

De onderhandelaars hebben ten slotte afspraken gemaakt over de invulling van de 65 miljoen euro die minister Wiersma dit voorjaar beschikbaar stelde voor de professionalisering van leraren. Dat geld moet de sector de ruimte geven om extra te investeren in professionaliteit ten behoeve van het verhogen van de basisvaardigheden van leerlingen en het curriculum. Afgesproken is dat teams in afstemming met de werkgever afspraken maken over de besteding van die extra ruimte.
 

Download de cao primair onderwijs 2022-2023

Met dit definitieve akkoord is ook de nieuwe tekst van de cao met de salaristabellen beschikbaar. Lees ook de antwoorden op de veelgestelde vragen rondom de cao.
 

hand geven leraren

Downloads

Cao akkoord primair onderwijs 2022-2023
PDF, 258.09 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten