Nieuws

Cao-akkoord voor primair onderwijs getekend

Bestuurders van PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. Alle medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen, krijgen met dit akkoord op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5%. De partijen verwachten dat rond 1 augustus de definitieve teksten van de cao beschikbaar zijn.

Rinda den Besten (PO-Raad), Eugenie Stolk (AOb, FNV Overheid), Joyce Rosenthal (CNV Onderwijs), Jan van der Ven en Thijs Roovers (PO in actie), Jilles Veenstra (FvOv) en Paul van Lent (AVS) tekenden op maandag 2 juli het cao-akkoord op basisschool De Klaroen in Maarssen. De afgelopen weken hebben de achterbannen van zowel werkgevers als werknemers ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao van 6 juni jongsteleden. De partijen gaan nu de cao-teksten zo snel mogelijk defintief maken. De cao loopt tot 1 maart 2019. 

Loonsverhoging

Naast de generieke loonsverhoging krijgen leraren per 1 september een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Een deel van de leraren krijgt vervolgens op 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een extra verhoging. Uiteindelijk gaan leraren er tussen de 3,3% en 11,2% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.

Aangezien de generieke loonsverhoging van 2,5% op 1 september ingaat, krijgen alle medewerkers die tussen 1 januari en 1 september in dienst waren, in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur). Leraren krijgen daarnaast ook nog een extra eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).

Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over de cao op mijn.poraad.nl. (u moet hiervoor inloggen). Met vragen kunnen zij terecht bij de Helpdesk.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten