Nieuws

Cao-akkoord voor primair onderwijs 2022 ondertekend

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022 ondertekend. De achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 22 april was gesloten. 

Met het cao-akkoord 2022 wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders.

De achterban van de PO-Raad kon tot en met 15 mei 2022 zijn stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Een ruime meerderheid van de aangesloten schoolorganisaties heeft ingestemd met het akkoord. Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het akkoord is. Dit is ruimschoots het geval. 

Jongetje en meisje tekenen

Downloads

Cao-akkoord primair onderwijs 2022
PDF, 442.66 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten