Nieuws

Cao-onderhandelingen primair onderwijs gestart

In het traject naar een nieuwe cao voor het primair onderwijs vond op 13 april 2023 de eerste formele bijeenkomst plaats met sociale partners. De PO-Raad en onderwijsvakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv wisselden de inzetten uit en lichtten deze toe.

Lees de inzetbrief van de PO-Raad

De PO-Raad doet in haar inzetbrief namens de schoolorganisaties in het primair onderwijs voorstellen voor het verbeteren van de cao voor onze sector.

Nu we vorig jaar het verschil in salarisschalen en eindejaarsuitkering tussen primair en voortgezet onderwijs hebben gedicht, zijn de cao’s van primair en voortgezet onderwijs stevig met elkaar verbonden. De loonparagrafen van beide cao’s zullen hetzelfde zijn. PO-Raad, VO-raad en de vakbonden hebben zich daaraan verbonden.

Personeelstekort

Veel basisscholen en gespecialiseerde scholen hebben te maken met een personeelstekort. Met een uiterste inspanning van scholen en schoolorganisaties, van bonden en PO-Raad zullen de personeelstekorten niet op afzienbare termijn worden opgelost met instroom van buitenaf. De Nederlandse arbeidsmarkt is immers over de hele linie zeer krap. Dat maakt dat we ook willen kijken wat we kunnen doen om de inzet van de medewerkers die we wel hebben, te optimaliseren.  

Veel vraagstukken worden op de scholen samen opgepakt, maar de cao kan er natuurlijk een bijdrage aan leveren. De PO-Raad streeft daarom naar:  

  • aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden met  een goede, eerlijke en concurrerende 
    beloning;  
  • werken in balans met een goed uitvoerbaar takenpakket;  
  • het vergroten van de ruimte in professionalisering en inzetbaarheid;  
  • meer helderheid en duidelijkheid over de afspraken van het gehele pakket van arbeidsvoorwaarden.  

Net als tijdens eerdere cao-rondes is het belangrijk om te zoeken naar het goede evenwicht tussen aan de ene kant goede en bindende afspraken die ervoor zorgen dat rechten op bijvoorbeeld salaris en contracttijd eenduidig vastliggen. Aan de andere kant moet er voldoende ruimte ontstaan voor maatwerkafspraken die inspelen op regionale omstandigheden, organisatie-specifieke invalshoeken en individuele wensen.  

Om te bepalen wat de inzet van de PO-Raad moest worden voor de onderhandelingen, hebben schoolorganisaties tijdens de regiobijeenkomsten van de PO-Raad thema's benoemd. In een aantal sessies met leden zijn die thema's vervolgens verder uitgewerkt en daarna besproken met de verenigingscommissie Arbeidsmarkt en arbeidszaken en het Algemeen Bestuur.

De inhoudelijke onderhandelingen naar aanleiding van de inzetten vinden in de komende weken plaats. Zodra daar meer over te melden is, lees je dat op deze website.

Lees ook de gezamenlijke inzet van AOb, CNV, FNV, FvOv
en de inzetbrief van de AVS.
Of kijk op:
AOb: Forse loonsverhoging en betaalde stages nodig in primair onderwijs
AVS geeft hoogste prioriteit aan terugdringen schoolleiderstekort
CNV Onderwijs: Onderhandelingen cao primair onderwijs van start
FvOv: Onderhandelingen CAO-PO van start

Collega's in overleg

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten