Cao primair onderwijs

smile

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 15 juli 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022-2023 ondertekend. De cao is bindend voor leden van de PO-Raad. Hier vind je de volledige tekst van de actuele cao. Deze versie is van november 2022 en bevat correcties in het artikel over ouderschapsverlof. 

Kop-cao

Het geld voor de arbeidsmarkt voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) zijn sinds 2018 toegevoegd aan de lumpsum. Schoolbesturen zijn verplicht om dit geld af te dragen. Deze verplichting ontstond bij decentralisatie van de onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden in 2014 en is vastgelegd in de CAO Arbeidsmarktmiddelen Primair Onderwijs en vakbondsfaciliteiten, ook wel kop-cao genoemd.

De huidige CAO Arbeidsmarktmiddelen Primair Onderwijs en vakbondsfaciliteiten 2018-2023 liep tot 1 januari 2023. Zoals in de kop-cao benoemd, hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord afgesloten om de gemaakte afspraken met een jaar te verlengen. Dit akkoord ligt op dit moment voor aan de achterbannen. Na instemming wordt het akkoord definitief en de verlengde kop-cao getekend. 

Eerdere cao's

Hier vind je de teksten van oude cao's: