Nieuws

Inhoudelijke gesprekken voor nieuwe cao zijn gestart

De sociale partners zetten deze maand de inhoudelijke gesprekken voort om te komen tot een akkoord voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de gesprekken tot een onderhandelaarsakkoord gaan leiden. 

De PO-Raad zet in op aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden met een goede, eerlijke en concurrerende beloning. In de inzetbrief namens de werkgevers staat ook dat de PO-Raad afspraken wil maken over het in balans houden van het werk: de medewerkers moeten een goed uitvoerbaar takenpakket hebben en voldoende ruimte voor professionalisering. Verder wil de PO-Raad dat de afspraken in de cao helderder en duidelijker worden opgeschreven. De afspraken zijn daarmee beter te begrijpen en beter uit te voeren binnen de schoolorganisaties. 

Een ander onderwerp voor de cao-partijen is de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. De sociale partners kinderopvang hebben in hun cao afgesproken om te kijken hoe de cao’s van onderwijs en kinderopvang op elkaar kunnen worden afgestemd om interprofessioneel te kunnen werken. De PO-Raad heeft daarop voorgesteld om als sociale partners in het primair onderwijs in contact te komen met die van kinderopvang om hierover te spreken. De ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) moedigen deze verkenning aan in een recente Kamerbrief

Verder is er natuurlijk nauw overleg met de sociale partners van voortgezet onderwijs. De betrokken partijen van primair en voortgezet onderwijs hebben immers de garantie afgegeven dat er geen verschillen zullen ontstaan in de loonontwikkeling van beide sectoren. 

Zodra er meer te melden is over de cao-onderhandelingen, lees je dat op deze website. 

Vergaderen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten