Nieuws

Inzetten voor cao-onderhandelingen uitgewisseld

Veel basisscholen en gespecialiseerde scholen hebben te maken met een tekort aan medewerkers. Dit vraagt om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zodat meer mensen in het primair onderwijs willen werken en mensen ook in de sector blijven. De PO-Raad wil daarom medewerkers meer ruimte en faciliteiten geven om zich te blijven professionaliseren en inzetbaar te blijven. Dat is een van de punten uit de inzet van de vertegenwoordiger van de werkgevers bij de start van de onderhandelingen voor een nieuwe cao primair onderwijs.

Uit verschillende onderzoeken blijkt een grote mate van tevredenheid van medewerkers over het werken in het primair onderwijs en over de cao. De tevredenheid zie je ook terug in een geringe uitstroom uit de sector. Afgezien van pensionering is het vertrek uit de sector ongeveer 4% per jaar. Dat betekent echter niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. We blijven daarom werken aan goede werkomstandigheden, professionele ruimte voor samenwerkende teams, goed werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden. Dat nemen we mee in onze inzet voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao primair onderwijs.  

De PO-Raad wil de bestaande rechten op het vlak van professionalisering en duurzame inzetbaarheid samenvoegen en de inzetdoelen daarbij te verbreden. We geven daarmee ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers om zelf regie te pakken over hun inzetbaarheid. 

Bovenwettelijke uitkeringen

De PO-Raad wil met de vakbonden ook praten over mogelijkheden om de bovenwettelijke uitkeringen om te vormen en te verminderen ten gunste van andere maatregelen om medewerkers gezond aan het werk te houden. In het (primair) onderwijs bestaan nog aanspraken op werkloosheidsuitkeringen uit de tijd dat medewerkers nog ambtenaren waren en extra bescherming nodig hadden tegen ontslag vanwege de politieke keuzes van kabinetten. De uitkeringen zetten nu eerder een rem op re-integratie van medewerkers dan dat zij daaraan bijdragen. Veel beter kunnen deze middelen worden ingezet om werkloosheid en uitval te voorkomen. Niet aan de achterkant van de loopbaan, maar tijdens de loopbaan. Daarmee stimuleren we de werking van de onderwijsarbeidsmarkt.  

De PO-Raad heeft in de inzetbrief ook aangegeven dat ze met de vakbonden wil praten over het verder verbeteren van de regeling woonwerkverkeer en het verduidelijken van de cao zowel in de tekst als in de toepassing ervan: wat is een standaardbepaling (bindend voor alle werkgevers en werknemers) en waar zit ruimte voor afwijking ten gunste van medewerkers?  

Start onderhandelingen

Op 1 oktober 2024 loopt de huidige cao voor het primair onderwijs af. De PO-Raad heeft de ambitie om tijdig tot nieuwe afspraken te komen. In het traject naar die nieuwe cao vond op dinsdag 4 juni 2024 de eerste formele bijeenkomst plaats met sociale partners. De PO-Raad en onderwijsvakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv wisselden de inzetten uit en lichtten deze toe. We houden je de komende tijd zo veel mogelijk op de hoogte van de onderhandelingen. 

Vier kinderen zijn aan het werk op de Ipad

Downloads

Inzetbrief PO-Raad cao-onderhandelingen 2024
PDF, 155.04 kB
Inzetbrief AOb, CNV, FvOv, FNV cao-onderhandelingen 2024
PDF, 218.87 kB
Inzetbrief AVS cao-onderhandelingen 2024
PDF, 123.15 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten