Kop-cao

De kop-cao voor primair onderwijs is een overkoepelende cao over de arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en vakbondsfaciliteiten.

Het geld voor de arbeidsmarkt voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) is sinds 2018 toegevoegd aan de lumpsum. Schoolorganisaties zijn verplicht om dit geld af te dragen. Deze verplichting ontstond bij decentralisatie van de onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden in 2014 en is vastgelegd in de Cao Arbeidsmarktmiddelen Primair Onderwijs en vakbondsfaciliteiten, deze overkoepelende cao wordt ook wel kop-cao genoemd.

Met het afsluiten van het cao-akkoord voor een cao primair onderwijs 2023-2024 hebben de sociale partners ook ingestemd met een nieuwe kop-cao.

In de Cao Arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en vakbondsfaciliteiten zijn afspraken gemaakt over de sectorale arbeidsmarktmiddelen en de kosten van de vervanging van degene die lang buitengewoon verlof geniet in verband met werkzaamheden voor het georganiseerd overleg en voor vakbondswerkzaamheden voor onderwijspersoneel van scholen of centrale diensten. Dit budget kan ook anderszins worden aangewend voor werkzaamheden ten behoeve van het georganiseerd overleg en voor vakbondswerkzaamheden voor het personeel van scholen of centrale diensten.

Vergaderen