Kop-cao

Het geld voor de arbeidsmarkt voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) zijn sinds 2018 toegevoegd aan de lumpsum. Schoolbesturen zijn verplicht om dit geld af te dragen. Deze verplichting ontstond bij decentralisatie van de onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden in 2014 en is vastgelegd in de CAO Arbeidsmarktmiddelen Primair Onderwijs en vakbondsfaciliteiten, ook wel kop-cao genoemd.

De huidige CAO Arbeidsmarktmiddelen Primair Onderwijs en vakbondsfaciliteiten 2018-2023 liep tot 1 januari 2023. Zoals in de kop-cao benoemd, hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord afgesloten om de gemaakte afspraken met een jaar te verlengen. De achterbannen hebben ondertussen ingestemd met dit akkoord en de nieuwe tekst van de verlengde kop-cao volgt zo snel mogelijk. 

Vergaderen