Nieuws

Lonen primair onderwijs stijgen met 10 procent

PO-Raad en vakbonden sluiten onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao.

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord voor de cao primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 10% per 1 juli 2023. Daarnaast krijgen medewerkers in november een eenmalige uitkering en er zijn afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen, zoals woon-werkverkeer, directeuren en participatiebanen.

,,We zijn verheugd dat het is gelukt om een mooie loonsverhoging te realiseren waardoor de medewerkers in het primair onderwijs een duidelijke verlichting krijgen van het heersende koopkrachtverlies’’, aldus Freddy Weima, voorzitter PO-Raad. ,,Verder hebben de onderhandelaars nog veel andere afspraken gemaakt die het werken in het primair onderwijs aantrekkelijker maken. Dat is goed nieuws voor de medewerkers.’’

Loon en looptijd

Per 1 juli 2023 krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonsverhoging van 10%. Hiernaast ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering. Deze is hoger voor werknemers in de lagere salarisschalen. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering € 1.000,- voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, € 600,- voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en € 350,- voor overige werknemers.

De onderhandelaars voor het primair onderwijs hebben hierbij nauw samengewerkt met de onderhandelingstafel in het voortgezet onderwijs, zodat de lonen in beide sectoren gelijk blijven en de loonkloof dicht blijft. De cao loopt van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024.

Verder stijgt de vergoeding voor woon-werkverkeer in het primair onderwijs van 12 naar 17 cent per kilometer en wordt de vergoeding betaald over alle reizen naar de werklocatie.

Personeelstekorten

Weima: ,,We willen samenwerken aan goed onderwijs voor alle leerlingen. Goed onderwijs begint bij vakmanschap. Daarom zijn voldoende goede en bevoegde mensen nodig: leraren, schoolleiders en andere collega's. Dat lukt alleen met goede arbeidsvoorwaarden. De onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden zorgen er met dit akkoord voor dat het werken in het primair onderwijs nog aantrekkelijker wordt.’’

Naast het tekort aan leraren, loopt het tekort aan schoolleiders steeds verder op. Sociale partners hebben afgesproken om de oorzaken van dit tekort nader te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de werkcontext van schoolleiders. Deze inzichten willen we gebruiken om de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten.

Participatiebanen

Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister (participatiebanen), krijgen met dit akkoord dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals deze voor alle werknemers in de sector gelden. Zo krijgen zij net als andere werknemers een functiebeschrijving en de bijbehorende salarisschaal.

De onderhandelaars van PO-Raad en vakbonden hebben veel onderwerpen met elkaar besproken en daar verschillende soorten afspraken over gemaakt. Het volledige onderhandelaarsakkoord en de bijbehorende salaristabellen zijn hier te lezen. Verder gaat de PO-Raad uitgebreid voorlichting geven over de afspraken via onder andere een webinar voor aangesloten schoolorganisaties en bijeenkomsten voor HR-professionals uit de sector. De PO-Raad en de vakbonden leggen dit akkoord de komende tijd voor aan hun achterbannen.

leraren in gesprek

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten