Nieuws

Nieuwe teksten cao primair onderwijs zijn gereed

De teksten van de nieuwe cao voor primair onderwijs 2022 zijn gereed en de cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierbij vind je de volledige tekst van de cao. Let op: de conversietabellen uit deze cao zijn op 31 mei nog licht gecorrigeerd.

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 een cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. In overleg met de vakbonden zijn nu de laatste details vastgelegd, waarmee de volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst definitief is geworden.

Design thinking leraren aan tafel

Downloads

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten