Nieuws

Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Als de nieuwe cao primair onderwijs definitief is ondertekend, worden alle medewerkers in het primair onderwijs omgezet naar een trede in de nieuwe salarisschalen: deze schalen zijn hetzelfde als de salarisschalen in de cao voor het voortgezet onderwijs. De nieuwe inschaling is gebaseerd op een berekening, maar men kan ook gebruik maken van de conversietabel uit het onderhandelaarsakkoord. 

De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. In het akkoord zijn nieuwe salarisschalen opgenomen. 

Inschaling 

De nieuwe salarisschalen voor het primair onderwijs zijn gelijk aan de salarisschalen voor het voortgezet onderwijs. Voor de meeste medewerkers blijft daarbij het huidige schaalnummer gelden, dus een onderwijsondersteuner in schaal 6 komt in de nieuwe schaal 6. Voor directeuren en adjunctdirecteuren houden we dezelfde schaalnaam (respectievelijk D- en A-schalen). De schaalnummers blijven ook hetzelfde. Alleen voor leraren kent het voortgezet onderwijs geen numerieke schalen. Deze medewerkers worden ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD. 

Conversietabel  

Het is dus eenvoudig om te weten in welke schaal een werknemer komt. Voor het bepalen van de trede in de nieuwe schaal kun je kijken naar de conversietabel. In de bijlage van het onderhandelaarsakkoord is een conversietabel beschikbaar voor de inschaling van medewerkers in de nieuwe schalen. Voor elke huidige schaal en trede is opgenomen in welke schaal en trede iemand terechtkomt na deze overgang. Vervolgens ‘groeit’ een medewerker, net als nu, elk jaar een trede in de nieuwe salarisschaal, totdat het maximum van de schaal is bereikt. 

Een leraar die nu in schaal L10-trede 11 zit, komt dus in de nieuwe schaal LB in trede 10. Een directeur in schaal D12-trede 9 komt in de nieuwe schaal D12-trede 10 en een onderwijsondersteuner in schaal 6-trede 9 komt in de nieuwe schaal 6 in trede 9. 

Berekening trede 

Voor de berekening van de trede binnen de betreffende schaal worden de volgende stappen doorlopen: 

 • Neem het huidige salarisbedrag; 
 • Tel daar 0,8% bij op (het gedeelte levensloopuitkering van het huidige maandloon); 
 • Tel daar 2% bij op (indien mogelijk binnen de schaal streven we naar een salarisstap van minimaal 2%); 
 • De medewerker komt in de trede met het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal. 
 • Indien het berekende bedrag boven het maximum van de schaal uitkomt, komt de medewerker in de hoogste trede van de schaal. 

Bijvoorbeeld 

De leraar in schaal L10-trede 11 heeft nu een maandsalaris van 3716 euro bruto. Tel daar 0,8% bij op: 3716 + 30 = 3746 euro en vervolgens 2%: 3746 + 75 = 3821 euro. Het naasthogere bedrag in de nieuwe LB schaal is op trede 10: 3935 euro. Deze leraar wordt dus ingeschaald in schaal LB-trede 10. 

Het jaarsalaris over 2022 van deze leraar zou zonder akkoord als volgt zijn opgebouwd: 

 • Salaris in schaal L10 trede 11 tot 1 augustus: 3716 * 7 = 26.012 euro 
 • + salaris trede 12 vanaf 1 augustus: 3831 * 5 = 19.155 
 • Totaal salaris 26.012 + 19.155 = 45.167 
 • + levensloopuitkering 0,8%: + 362 = 45.529 
 • + vakantiegeld 8% over salaris (t/m mei): + 3.550 = 49.079 
 • + eindejaarsuitkering 6,3%: + 2.846 = 51.925 
 • + uitkering Dag van de leraar: + 200 = 52.125 euro 

Het jaarsalaris van deze leraar wordt door de nieuwe cao: 

 • Salaris in schaal LB-trede 10 tot 1 augustus: 3935 * 7 = 27.545 euro 
 • + salaris trede 11 vanaf 1 augustus: 4140 * 5 = 20.700 
 • Totaal salaris 27.545 + 20.700 = 48.245 
 • + vakantiegeld 8% over salaris: + 3.860 = 52.105 
 • + eindejaarsuitkering 8,33%: + 4.019 = 56.124 euro

Met de nieuwe cao gaat deze leraar er dus bruto per jaar 3999 euro op vooruit. Dat is 7,7% van het huidige jaarloon. 

Knutselen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten