Onderhandelingen over de cao

De PO-Raad behartigt de belangen van de schoolorganisaties tijdens cao-onderhandelingen. We onderhandelen over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dat proces ziet er op hoofdlijnen zo uit:

 • Ophalen speerpunten en prioriteiten
  De achterban van de PO-Raad wordt uitgenodigd om zijn speerpunten en prioriteiten voor een nieuwe cao primair onderwijs aan te dragen. De onderhandelingsdelegatie (zie hieronder) nodigt de aangesloten schoolorganisaties uit om mee te denken over de inzet voor de onderhandelingen.
 • Verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken: uitwerken speerpunten en prioriteiten
  Vervolgens worden speerpunten en prioriteiten intern besproken in de verenigingscommissie Arbeidsmarkt en Arbeidszaken (voorheen Arbeidsvoorwaardencommissie). Deze commissie bestaat uit (representatieve) bestuurders uit het primair onderwijs en geeft advies aan het bestuur van de PO-Raad over werkgeverszaken. 
 • Onderhandelingsdelegatie: inzet en mandaat
  De speerpunten en prioriteiten komen in een concept-inzetbrief. Dat wordt gedaan door de onderhandelingsdelegatie. Het bestuur van de PO-Raad geeft vervolgens een mandaat aan deze delegatie. In de inzetbrief staan de speerpunten die de PO-Raad wil realiseren in de komende onderhandelingen. Ook de onderwijsvakbonden maken een (gezamenlijke) inzetbrief waarin zij hun speerpunten benoemen. De uitwisseling van deze inzetbrieven betekent de start van de onderhandelingen.
cao

Op dit moment bestaat de onderhandelingsdelegatie uit:

Edwin van BokhovenEerste onderhandelaar
Gijs de BontSchoolbestuurder Biezonderwijs, Tilburg en Goirle
Jos TimmermansSchoolbestuurder Aves, Emmeloord
Peter VosBeleidsadviseur Financi├źn bij de PO-Raad
Yvonne van DijkeBeleidsadviseur HR bij de PO-Raad
Joan de WitBeleidsadviseur arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden bij de PO-Raad
 • De cao-onderhandelingen
  De onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad onderhandelt namens de schoolbesturen met vakbonden over de cao voor het primair onderwijs. Een onafhankelijk voorzitter leidt de cao-onderhandelingen. De partijen bespreken alle speerpunten en proberen tot een gezamenlijke visie te komen. De Arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad fungeert in deze periode als klankbord en sparringpartner voor de delegatie.
 • Het cao-onderhandelaarsakkoord
  De uitkomst van de cao-onderhandelingen bevat alle afspraken voor de nieuwe cao. Dat noemen we het cao-onderhandelaarsakkoord. De Arbeidsvoorwaardencommissie bekijkt of het onderhandelaarsakkoord past binnen het mandaat en adviseert het bestuur van de PO-Raad hierover. Het bestuur beslist of ze het nieuwe cao-akkoord gaan voorleggen aan de leden van de PO-Raad. 
 • Ledenraadpleging: stemmen over het cao-akkoord
  Ieder lid van de PO-Raad mag vervolgens (online) stemmen over het onderhandelaarsakkoord. Zowel de leden van de PO-Raad als de achterban van de werknemersorganisaties moeten overwegend positief stemmen, daarna wordt het akkoord pas definitief. Als er onvoldoende instemming is, dan wordt er gekeken op welke punten aanpassingen nodig zijn. Hierbij zitten alle partijen opnieuw aan tafel. Met die aanpassingen proberen we een nieuw onderhandelaarsakkoord te maken.
 • Het definitieve cao-akkoord
  Als alle partijen akkoord zijn, praten ze over de definitieve teksten van de cao. Deze worden dan zo snel mogelijk vastgesteld en bekendgemaakt.
 • Algemeen verbindend of alleen voor leden?
  De cao is alleen bindend voor leden van de PO-Raad, tenzij deze algemeen verbindend is verklaard. In dat geval geldt de cao voor iedereen in het primair onderwijs. 

Lees meer op de themapagina cao primair onderwijs

Vragen?

Neem contact op met eerste onderhandelaar Edwin van Bokhoven.