Nieuws

PO-Raad en de vakbonden sluiten onderhandelaarsakkoord voor kop-cao 2023

Op 1 januari 2023 verliep de CAO Arbeidsmarktmiddelen Primair Onderwijs en vakbondsfaciliteiten 2018-2023, de zogenaamde kop-cao. Zoals in de kop-cao is benoemd, verlengen sociale partners de in die cao gemaakte afspraken met een jaar. 

Net als andere jaren wordt het bedrag in 2023 geïndexeerd, op de manier zoals omschreven in de cao 2018-2023. Het bedrag wordt in het voorjaar van 2023 vastgesteld.

Het onderhandelaarsakkoord wordt door partijen aan de leden voorgelegd. Na instemming wordt het akkoord definitief en de cao getekend. De leden van de PO-Raad ontvangen op 12 januari 2023 een mail waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen.

In de kop-cao zijn afspraken vastgelegd voor het afdragen van het geld voor de arbeidsmarkt voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen). Deze middelen zijn sinds 2018 toegevoegd aan de lumpsum en schoolorganisaties zijn verplicht om dit geld af te dragen. 

 

Smile

Downloads

Onderhandelaarsakkoord kop-cao 2023
PDF, 193.93 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten