Nieuws

Schoolbesturen kunnen zich aanmelden voor raamcontract uitvoering bovenwettelijke uitkeringen

De informatie over de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen is de afgelopen weken naar alle schoolbesturen verzonden. Voor de zekerheid is de informatie met de mandaat- en volmachtverklaring en de verwerkersovereenkomst met WWplus zowel per mail als (fysieke) post gestuurd. Als je niets hebt ontvangen, kun je contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.

Elk schoolbestuur is sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. Om schoolbesturen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad een raamcontract met WWplus afgesloten. Schoolbesturen kunnen de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen zelf organiseren. Ze moeten dan zelf contracten afsluiten met UWV en DUO en zelf een uitvoerder zoeken. Dat kan, maar is een hele last voor de organisatie. De PO-Raad adviseert schoolbesturen daarom om gebruik te maken van het raamcontract.

Lees ook: Schoolbesturen verantwoordelijk voor uitvoering bovenwettelijke uitkeringen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten