Nieuws

Sociale partners praten over uitvoering vervolgafspraken cao

In het cao-akkoord zijn vorig jaar diverse afspraken gemaakt. Een aantal van deze afspraken vraagt om nadere uitwerking en verdere gesprekken tussen de PO-Raad en de vakbonden. Hierbij een aantal ontwikkelingen en resultaten van de lopende gesprekken.

Een belangrijke afspraak in het cao-akkoord voor primair onderwijs 2023-2024 is om verder te werken aan een gezamenlijke visie op goed, prettig en professioneel werken op scholen. Zo’n gedeeld beeld helpt bij het nadenken over wat mensen nodig hebben en hoe schoolorganisaties eraan kunnen bijdragen dat mensen graag in het primair onderwijs werken en zich blijvend ontwikkelen. De gesprekken hierover lopen de komende tijd door.

Om invulling aan een professionele leercultuur te geven is het van groot belang dat werknemers ruimte hebben om zelf keuzes te maken hoe te werken aan hun professionaliteit en hun eigen inzetbaarheid. In een volgende cao willen de sociale partners afspraken maken over een verbinding tussen de thema’s professionalisering en duurzame inzetbaarheid.

Voorbeeldfuncties

Sociale partners hebben in de cao primair onderwijs 2022-2023 (CAO PO 2022-2023) afgesproken om onderzoek te doen naar de werking van het functiewaarderingssysteem. Daarbij is onder andere afgesproken dat er nieuwe voorbeeldfuncties voor directeuren opgesteld worden. Bij de voorbeeldfuncties is nadrukkelijk aandacht voor de elementen die in de functie van directeur een belangrijke rol spelen (zoals de complexe werkomgeving en het uitgebreide takenpakket). We verwachten dat rond de zomer de nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar komen.

Verder start er een onderzoek naar de werkcontext van schoolleiders. Centraal hierbij staat de input van schoolleiders uit de praktijk, om de actuele context van het werk als schoolleider in kaart te brengen. Dit gaat niet over de functiezwaarte maar wel over wat schoolleiders nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Inzetbaarheid

In het cao-akkoord van 2023 was er specifiek aandacht voor verschillende momenten of levensfasen waarop de inzetbaarheid van werknemers extra aandacht vraagt. Rouw en overgang vallen hieronder. Op de website van de PO-Raad zijn naar aanleiding hiervan verwijzingen op dit gebied op een pagina over veilig & gezond werken.

Verder zijn we bezig met de andere onderwerpen die verdere uitwerking behoeven zoals de evaluatie van het werkverdelingsplan en de ideeën over stagevergoedingen, waarbij ook de motie van Paternotte en Pijpelink wordt betrokken. In de motie vragen de Tweedekamerleden de regering om in overleg te treden met de sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs om te onderzoeken wat er nodig is om een sectorale stagevergoedingsregeling te krijgen.

En verder... naar een nieuwe cao

Naast de gesprekken over de uitvoering van de lopende cao, kijken we ondertussen ook vooruit naar een volgende cao. De PO-Raad gaat de komende tijd de inzet voor nieuwe onderhandelingen bespreken. Hierbij worden natuurlijk de aangesloten schoolorganisaties betrokken.  

We beginnen met een online bijeenkomst op vrijdag 22 maart 2024, van 11.00 tot 12.00 uur. Je kunt je nu aanmelden voor deze bijeenkomst. In april volgen bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land.

Meisje in klas kijkt in de camera

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten