Tekst cao primair onderwijs

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 15 juli 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022-2023 ondertekend. De cao is bindend voor leden van de PO-Raad. Hier vind je de volledige tekst van de actuele cao. Deze versie is van november 2022 en bevat correcties in het artikel over ouderschapsverlof. De cao voor primair onderwijs 2022-2023 is op 1 mei 2023 verlopen. De sociale partners zijn in gesprek over een nieuw cao-akkoord. Gedurende de onderhandelingen voor een nieuw akkoord blijft de 'oude' cao van kracht.

Eerdere cao's

Hier vind je de teksten van oude cao's:

Vergaderen