Nieuws

Teksten nieuwe cao beschikbaar

De teksten voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn gereed. De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de PO-Raad en vakbonden op 6 juni sloten. De betrokken medewerkers van de sociale partners hebben de afgelopen periode hard gewerkt, zodat de teksten nu beschikbaar zijn.

De afspraken uit de CAO PO 2018-2019 gelden vanaf 1 augustus. De cao loopt tot 1 maart 2019.

Alle medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen, krijgen volgens de cao op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5%. Daarnaast krijgen leraren per 1 september een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Een deel van de leraren krijgt vervolgens op 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een extra verhoging. Uiteindelijk gaan leraren er tussen de 3,3% en 11,2% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.

Aangezien de generieke loonsverhoging van 2,5% op 1 september ingaat, krijgen alle medewerkers die tussen 1 januari en 1 september in dienst waren, in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur). Leraren krijgen daarnaast ook nog een extra eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).

Leden van de PO-Raad vinden meer informatie over de cao op mijn.poraad.nl. (u moet hiervoor inloggen). Met vragen kunnen zij terecht bij de Helpdesk.

Downloads

3.59 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten