Nieuws

Ook PO-Raad steunt acties bonden voor goede loonsverhoging

Op donderdag 25 mei voeren vakbonden en medewerkers in het voortgezet onderwijs acties. De vakbonden in het primair onderwijs steunen deze acties. Zij verwijzen daarbij terecht naar de afspraken die alle partijen hebben gemaakt om in primair en voortgezet onderwijs tot dezelfde loonafspraken te komen, zodat de beloning in beide sectoren gelijk blijft. 

Net als de VO-raad, steunt de PO-Raad deze actie om het kabinet te bewegen meer geld ter beschikking te stellen voor een goede loonsverhoging. Op deze manier werken vakbonden en werkgeversorganisaties samen in het belang van het onderwijs. Medewerkers verdienen een eerlijke loonstijging die zich kan verhouden tot wat er in organisaties om ons heen gebeurt. 

Eerder stuurden de werkgeversorganisaties van alle sectoren in het onderwijs al een gezamenlijke brief met dezelfde strekking. Een antwoord daarop hebben we nog niet ontvangen, maar de voorjaarsnota biedt niet wat nodig is met het oog op de hoge inflatie. De acties zijn dan een logisch vervolg. 

Leergierig

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten