Nieuws

Cao-akkoord voor primair onderwijs 2023-2024 ondertekend

Het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2023-2024 is ondertekend. De achterbannen van de PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 12 september was gesloten. 

Met de nieuwe cao krijgen de medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10% vanaf 1 juli 2023. Daarnaast krijgen medewerkers in november een eenmalige uitkering. Deze is hoger voor werknemers in de lagere salarisschalen. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering € 1.000,- voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, € 600,- voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en € 350,- voor overige werknemers.

De onderhandelaars van PO-Raad en vakbonden hebben veel onderwerpen met elkaar besproken, zoals woon-werkverkeer, directeuren en participatiebanen. In het akkoord zijn daar verschillende soorten afspraken over gemaakt. Het volledige onderhandelaarsakkoord en de bijbehorende salaristabellen zijn hier te lezen. 

De PO-Raad en de vakbonden werken op dit moment aan de nieuwe cao-teksten. Die komen zo snel mogelijk beschikbaar.

De PO-Raad gaat uitgebreid voorlichting geven over de afspraken via onder andere een bijeenkomst voor HR-professionals uit de sector op dinsdag 10 oktober.

 

leraren

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten