Nieuws

Doe mee aan herhaalmeting personeelstekorten primair onderwijs

Het actuele personeelstekort in het primair onderwijs wordt sinds 2021 jaarlijks op landelijke schaal in kaart gebracht, waarbij (verborgen) tekorten op een eenduidige manier geregistreerd worden. Scholen ontvangen in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata met een link om de tekorten op schoolniveau op te geven. De PO-Raad roept schoolorganisaties op om opnieuw deel te nemen. De looptijd van het onderzoek bedraagt twee weken.

Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Inzicht in actuele cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt draagt bij aan de aanpak van personeelstekorten in het primair onderwijs. Het is daarom belangrijk dat een breed beeld ontstaat van de personeelstekorten en dat scholen zoveel mogelijk mee doen aan de inventarisatie van die tekorten. Met dit onderzoek ontstaat niet alleen een actueel, landelijk beeld, maar worden ook de regionale verschillen inzichtelijk.  

Schoolbesturen kunnen helpen door deelname aan de uitvraag onder hun schoolleiders te stimuleren. Ze krijgen daarvoor toegang tot een onlineomgeving. Die pagina geeft extra mogelijkheden voor het versturen van een mail naar elke school. Daarnaast kan op deze pagina de ingevulde gegevens en resultaten eventueel aangevuld worden. Daarna kan het bestuur de resultaten definitief verzenden. 

Verborgen tekorten

Het onderzoek brengt zowel de openstaande vacatures als de verborgen tekorten in kaart. Van een verborgen tekort is sprake wanneer een school een oplossing voor een formatieprobleem gevonden heeft, op een manier die eigenlijk niet wenselijk is. Bijvoorbeeld een onderwijsassistent of een stagiair voor de klas. Naast het lerarentekort brengt deze methodiek ook het tekort aan schoolleiders in kaart.

De uitvraag is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van OCW, onderzoeksbureau Centerdata en schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. De PO-Raad faciliteert samen met OCW de landelijke meting. In december 2023 worden de resultaten gepubliceerd. 

Vragen?

Lees meer informatie in de veelgestelde vragen & antwoorden.

Een legklaslokaal met een stoel en bureau

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten