Man en vrouw kijken samen naar scherm

Financiën

Een goed financieel beleid is gebaseerd op de (onderwijskundige) doelen. Op die manier laat je zien dat je je inzet om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. Schoolorganisaties zijn verplicht om het geld dat ze van het ministerie van OCW ontvangen doelmatig in te zetten en te verantwoorden hoe ze deze (publieke) middelen besteden.

De PO-Raad ondersteunt schoolorganisaties bij het verder professionaliseren en/of ontwikkelen van hun financieel management.

Financiën actueel

Recente informatie en verwijzingen over de financiën van het primair onderwijs.

Financiën en verantwoording

Brochures, toelichtingen en achtergronden over thema's als begroten, verantwoorden en…

Toolbox en bijeenkomsten financiën

Ondersteuning bij bekostiging, financieel management en verantwoording.