Nieuws

Administratieve lasten in basisonderwijs onderzocht door Algemene Rekenkamer

In een onderzoek naar administratieve lasten in het reguliere basisonderwijs organiseert de Algemene Rekenkamer twee bijeenkomsten. Via verschillende werkvormen gaan de onderzoekers in gesprek over waarom leraren administratie doen en de manieren waarop ze dat doen. Daarmee willen ze inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken en oplossingen voor ervaren administratieve lasten.

Als je interesse hebt om deel te nemen aan een van de bijeenkomsten, kun je je aanmelden bij de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer doet op dit moment onderzoek naar administratieve lasten in basisonderwijs. Het onderzoek richt zich op de signalen van te hoge administratieve lasten die wijzen op een breder probleem. Hoeveel tijd zijn leraren eigenlijk kwijt aan administratie? Verschilt dit per school of per type docent? Wat wordt er allemaal bijgehouden? Wie vraagt om deze administratie? En waarvoor wordt de bijgehouden informatie gebruikt? 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders, schoolbestuurders van reguliere basisscholen en voor medewerkers van de Inspectie van het Onderwijs. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen 11 september 2024 (in Den Haag) en 18 september 2024 (online), van 13:30 tot 17:00 (inclusief inloop, afsluiting en napraten). 

Kind kijkt door een loep